Eøs-prosjekt

“ZICHY”: Restaurering av historisk herregård

Zichy-familien er en av de eldste i Ungarn, med røtter tilbake til 1200-tallet. En av grenene i denne familien etablerte seg i dagens Slovakia og bygget bl.a. en herregård i den lille landsbyen Voderady på 1700-tallet. En av herregårdens mest kjente beboere var Jozef Zichy. Jozef Zichy var landbruks-, arbeids- og transport-minister på 1860-tallet, kongelig kommissær og medlem av overhuset i det ungarske parlamentet og i 1873 ble han tildelt jernkroneordenen for sin innsats for den ungarske stat.

Publisert: 18. september 2020 | Endret: 7. oktober 2020

Herregården i Voderady Herregården var lenge kjent i Europa for sin storhet, og skal nå restaureres til sin fordums prakt Foto: VitajtevTrnave.sk

Om prosjektet

Herregården i Voderady, og parken som omga den, var lenge kjent i Europa for sin storhet. Men da den i 1945 ble forlatt av Zichy-familien ble den i mange tiår stående til forfall.

I dette prosjektet skal deler av herregården restaureres til sin fordums prakt i tide til å markere 100-årsdagen for Jozef Zichys død i 2024. Blant annet skal herregårdens nordvestre fløy, inkludert kapellet, restaureres og åpnes for offentligheten i form av kulturelle aktiviteter, seminarer og utstillinger, spesielt om temaer som kamp mot ekstremisme og inkludering av minoriteter. Fløyen vil også inkludere en ny utstilling om herregården og om Jozef Zichy selv. Herregårdens orangeri skal også restaureres og brukes som et lokale for kulturelle og sosiale aktiviteter, og det skal i sammenheng med dette bygges en sti fra herregården og gjennom hagen, som gjør den mer tilgjengelig for alle besøkende.

Prosjektet skal inkludere lokale studenter, både innen kunst og håndverk, i restaureringsprosessen.

Høgskulen for Grøn Utvikling (HGuT) deltar som norsk partner i dette prosjektet. De vil bidra med kompetanse om lokal involvering og aktiv deltakelse fra lokalbefolkningen.

Dette prosjektet har oppstart i 2020. Det vil komme mer informasjon og bilder etter hvert.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Bohdal Ltd.

 • Norsk partner

  Høgskulen for Grøn Utvikling

 • Partners nettsted

  hgut.no

 • Beløp

  € 722,387