Nyheter

Revidert utgave av Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer.

Boken Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer, kommer nå i ny og oppdatert tredje utgave.  Den fanger opp rettsutviklingen de siste 15 årene siden forrige utgave, og beskriver nyere rettspraksis og forvaltningspraksis. Boken er også utvidet med noe mer fagstoff og eksempler.

Publisert: 10. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024

Kulturminnevern er en sentral kilde for alle som arbeider innen kulturmiljøforvaltningen og med miljøkriminalitet. Den nye utgaven vil bli tilgjengelig på Økokrim og Riksantikvarens nettsider. Den kan også lastes ned og skrives ut.

Kulturminnevern ble utgitt første gang i 2001, og ble senere revidert i 2005.  Boken ble til i et samarbeid mellom Riksantikvaren og Økokrim, med støtte fra Klima- og miljødepartementet. Jørn Holme var og er fortsatt bokens redaktør. De fleste kapitlene er skrevet av jurister ved Riksantikvaren, Økokrim, Klima- og miljødepartementet. Kulturdepartementet har bidratt til bestemmelsene om innførsel og utførsel av kulturgjenstander.

Da første utgave kom i 2001, var behovet stort for en slik fagbok. Det manglet den gang en samlet juridisk fremstilling av kulturmiljøretts-området. De senere årene har det vært en rettsutvikling både på regelverkssiden og med hensyn til rettspraksis og forvaltningspraksis. Denne oppdaterte utgaven tar opp i seg dette, og den vil være viktig for å sikre enhetlig og oppdatert praksis både for kulturmiljøforvaltningen og for miljøkrimapparatet. Det har kommet til en rekke viktige dommer på feltet, ikke minst avklaringer fra Høyesterett.

Fra 2020 ble det innført store endringer i kulturmiljøforvaltningen. Fylkeskommunene og Sametinget har fått et større fagansvar for kulturmiljøfeltet, noe som ytterligere styrket behovet for en ny utgave.

Boken kommer både i papirutgave og i digital form, og vil bli distribuert til berørte fagmiljøer. Bla i boken under.

Se opptak av lanseringen her