Siste nytt

Pressemeldinger

Lanserer eksempelsamling

Treng du inspirasjon til arbeidet med freda og verneverdige hus? Riksantikvaren har laga ei digital eksempelsamling, for å vise gode løysingar innan norsk bygningsvern.

Publisert: 21. desember 2020

Kulturminnevernets «Nobelpris» til en norsk vinner

For første gang mottar en nordmann Piero Gazzola-prisen. Amund Sinding-Larsen får prisen for arbeidet med å fremme, utvide og berike ICOMOS metoder for å bevare verdens kulturarv gjennom fire tiår.

Publisert: 18. desember 2020

Bevaring med klimagevinst

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. En ny undersøkelse viser at bevaring og gjenbruk av bygninger, istedenfor å rive og bygge nytt, kan hjelpe oss godt på vei.

Publisert: 3. desember 2020 | Endret: 15. desember 2020

Inga Elisabeth Næss

Kulturminneprisen til Inga Elisabeth Næss

Inga Elisabeth Næss får i dag tildelt Riksantikvarens kulturminnepris 2020. Ho får prisen for sitt mangeårige arbeid med kulturvern, både på Bakklandet i Trondheim og i Vega i Nordland.

 

Publisert: 11. november 2020 | Endret: 12. november 2020

Salhus trikotagefabrik

Fredar tekstilhistorie i Salhus

Salhus Tricotagefabrik var ein av landets første trikotasjefabrikkar. No fredar Riksantikvaren fabrikken som var ein del av den tidlege industrialiseringsbølga i Noreg.

Publisert: 23. oktober 2020 | Endret: 12. november 2020

Hakavik kraftverk

Historiske kraftverk fredes

Kraftverkene var helt sentrale i framveksten av norsk industri og velferdssamfunn. Nå fredes en rekke kulturminner fra kraftverkshistorien.

Publisert: 1. september 2020 | Endret: 4. september 2020

1 2 3 14

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020