Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Akershus festning sett fra sjøen.
Nyheter

Brannen i Festningen restaurant på Akershus

– Dette er svært trist, sier Sigrid Murud, seksjonssjef for fredning hos Riksantikvaren. – Vi har verken folk eller kulturminner å miste, og vi håper det går bra med de som ble evakuert i forbindelse med brannen.

Publisert: 4. februar 2023

Jelsagata i Stavanger er fredet.
Nyheter

142 millioner til fredede bygg i privat eie

– Eierne av fredede kulturminner gjør en stor innsats for å bevare kulturarven vår.  Å ta vare på kulturminner er å sørge for at historien lever videre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Publisert: 2. februar 2023

Sveins gate 15 i Larvik er en hvit villa i jugendstil
Nyheter

Freder jødisk hjem i Larvik

Riksantikvaren freder huset og eplehagen til familien Sachnowitz, som ble deportert og drept i forfølgelsen av de norske jødene i 1942-43. Av ni familiemedlemmer kom kun sønnen Herman Sachnowitz hjem fra utryddelsesleirene.   

Publisert: 27. januar 2023

Nyheter

Gamlebyen i Odessa hasteinnskriven på verdsarvlista

Gamlebyen i Odessa vart i dag hasteinnskriven på Unesco si liste over verdas kulturarv og samtundes på lista over verdsarv i fare, saman med   “Ancient Kingdom of Saba” i Yemen og  “Karami International Fair” i Libanon. Desse stadane står også i fare for å forsvinne som følgje av krig og forfall.

Publisert: 25. januar 2023 | Endret: 26. januar 2023

Nyheter

Ny metode for å brannsikre gamle dører

Metoden til FRIC (Fire Research and Innovation Centre) i Trondheim, gjer at gamle dører kan sikrast betre mot brann.

Publisert: 18. januar 2023 | Endret: 26. januar 2023

Nyheter

Funn av runestein vekker oppsikt

Runesteinen “Svingerudsteinen” vart avdekka under ei utgraving i 2021. Den kan gje oss ny kunnskap om runehistoria.

Publisert: 17. januar 2023 | Endret: 26. januar 2023

Bildet viser den jødiske gravlunden med gravstøtter, og med Sofienberg kirke i bakgrunnen. Bildet er tatt i grålysningen i vinterlandskap.
Nyheter

Freder jødisk gravlund

 – Mandag 19. desember freder vi den jødiske gravlunden på Sofienberg i Oslo. Dette er den tredje i rekken av jødiske kulturmiljøer som blir fredet, sier riksantikvar Hanna Geiran.  

Publisert: 19. desember 2022 | Endret: 26. januar 2023

Tilrådinger for bevaringsprogram for kirkene er levert. Follebu kirke i vinterskrud.
Nyheter

Tilrådingar til bevaringsprogram for kyrkjebygg

I 2022 har Riksantikvaren og Den norske kyrkja arbeidd med korleis dei norske kyrkjebygga kan bli sette i stand i åra som kjem. Tilrådingane er no levert til tros- og livssynsminister Kjersti Toppe.

Publisert: 15. desember 2022 | Endret: 20. desember 2022

Lys i gamle hus. Lille Bøle i Rollag.
Nyheter

Lys i gamle hus får 800 000 kr

Riksantikvaren tildeler Fortidsminneforeningens prosjekt Lys i gamle hus 800 000 kroner. – Dette prosjektet er rett og slett godt bygningsvern, sier assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll.

Publisert: 14. desember 2022 | Endret: 13. desember 2022

1 2 3 15

Publisert: 21. april 2020