Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Vega verdensarv: Fiskeoppdrett er planlagt utenfor Hysværet.
Nyheter

Vega verdensarv: Riksantikvaren støtter utredningskonklusjon

Riksantikvaren har vært skeptisk til den planlagte utbyggingen av oppdrettsanlegg ved Rørskjæran og Hysvær, i det unike verdensarvområdet Vegaøyan. Nå foreligger det en grundig utredning som fraråder oppdrettsanlegg i verdensarvområdet.

Publisert: 5. oktober 2022

Riksantikvarens Høstmøte foregår på Røros i 2022.
Nyheter

Riksantikvarens Høstmøte til verdensarvstedet Røros

Få med deg Norges arbeid med verdensarven, hva Unesco sier om kulturminner i krig og konflikt, fersk forskning på frivillighet og spennende parallelsesjoner. På konferansen møter du frivillige, forvaltning og andre som brenner for å ta vare på kulturarven.

Publisert: 30. september 2022 | Endret: 1. oktober 2022

Nyheter

Kulturarvkonferansen 2022

Kulturvernforbundet og Riksantikvaren ønsker hjertelig velkommen til årets kulturarvkonferanse som har fått tittelen «Drivkraft».

Publisert: 5. september 2022 | Endret: 1. oktober 2022

Arendalsveka brukar heile byen som møteplass.
Nyheter

Møt oss på Arendalsveka

På Arendalsveka tysdag 16. august held Riksantikvaren byvandring og paneldebatt om frivillig kulturvern. Velkomen!

Publisert: 11. august 2022 | Endret: 30. september 2022

Nyheter

Midlertidig fredning oppheves

Riksantikvaren opphever den midlertidige fredningen av bygningene i Storgata 62 og Grønnegata 59 i Tromsø.

Publisert: 5. juli 2022 | Endret: 30. september 2022

Nyheter

Innsigelse for høyhuset Lilletorget 1 i Oslo

På Vaterland i Oslo har Entra foreslått å bygge høyhus på Lilletorget 1. – Vi reiser innsigelse til planforslaget fordi høydene er i konflikt med hensyn til kulturmiljøet, og fordi kulturmiljø ikke er godt nok utredet i fagrapporten, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 5. juli 2022 | Endret: 30. september 2022

Helleloftet kom hjem
Nyheter

Helleloftet vendte hjem

På Snarøya i Bærum har det siden midten av 1970-tallet stått et gammelt loft fra Setesdalen. Nå har endelig loftet kommet hjem til Helle, og 30. juni ble det fredet.

 

Publisert: 1. juli 2022 | Endret: 30. september 2022

Nyheter

Lanserer beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg

En døgnåpen beredskapstelefon bemannet av NIKUs eksperter på restverdiredning er nå på plass. Her kan eiere, forvaltere og brannvesen få umiddelbar rådgivning i tilfeller der verna bygninger er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak.

Publisert: 21. juni 2022 | Endret: 30. september 2022

1 2 3 14

Publisert: 21. april 2020