Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Forside stortingsmelding
Nyheter

Ny stortingsmelding

Gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø er samfunnsnyttig både av omsyn til klima, ressursbruk og økonomi. Det kjem fram i ei stortingsmelding med nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken som regjeringa la fram på fredag.

Publisert: 20. april 2020

Skrivergården på Nes i Herefoss
Nyheter

Nye kommuner får tilskudd til kulturminneplan

I år får 31 kommuner tilskudd fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan. En kulturminneplan er en plan for forvaltning av viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.

Publisert: 1. april 2020

Fra Riksantikvarens arkiv. oppriss av korbuen i Hove kirke
Nyheter

Riksantikvarens lokaler er stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er Riksantikvarens kontorlokaler og publikumsområder stengt. Telefonen på sentralbordet er betjent 10-14 på hverdager.

Publisert: 20. mars 2020 | Endret: 23. mars 2020

Nyheter

Kjenn ditt hus

Er du heime og strevar du med å få tida til å gå? Då kan du kanskje nytte anledninga til å bli betre kjend med huset ditt! Vi har fleire artiklar om ulike konstruksjonstypar for hus. Her kan du lese om nokre av dei.

Publisert: 19. mars 2020 | Endret: 1. april 2020

Banner kulturarvkonferansen 2020
Nyheter

Kulturarvkonferansen 2020 avlyst

Basert på utviklingen i spredningen av koronaviruset, avlyses årets kulturarvkonferanse i Oslo, den 13. og 14. mars.

Publisert: 10. mars 2020 | Endret: 11. mars 2020

Henningsvær oversiktsbilde
Nyheter

Økt besøk i Henningsvær

Stadig flere vil besøke fiskeværet i Nordland. Reiselivstall viser en stor økning i turister for sommeren 2019.

Publisert: 4. mars 2020 | Endret: 5. mars 2020

Borgund stavkyrkje
Nyheter

Heidra for innsatsen for Borgund stavkyrkje

Håkon Li, kyrkjetenar i Lærdal og tilsynshavar ved Borgund stavkyrkje, har fått Fortidsminneforeningen sin heidersnål for sin innsats ved Borgund stavkyrkje gjennom meir enn 30 år.

Publisert: 2. mars 2020 | Endret: 5. mars 2020

1 2 3 8

Publisert: 21. april 2020