Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Restaureringsarbeider ved Nordnorsk fartøyvernsenter.
Nyheter

Avslag på ekstra tilskudd til Nordnorsk fartøyvernsenter

Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum (NNFA) i Gratangen har søkt Riksantikvaren om ekstraordinært driftstilskudd på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon. – Vi må dessverre gi avslag på denne søknaden, sier avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken.

Publisert: 4. mai 2022

Nyheter

Nye bevaringsstrategier under arbeid

Riksantikvaren jobber med å lage nye, tematiske bevaringsstrategier for hele kulturmiljøfeltet. – Nå har vi lagt fram et utkast til mulige temaer til en begrenset innspillsrunde, sier prosjektleder Dag Erlend Lohne Mohn.

Publisert: 19. april 2022

Nyheter

Meir boltreplass for smed og riggar

I førre veke deltok riksantikvar Hanna Geiran på opninga av utvida smie og riggloft ved Hardanger fartøyvernsenter.

Publisert: 23. mars 2022 | Endret: 22. april 2022

Nyheter

Middelalderparken får ny drakt

Kulturmiljøet i Middelalderbyen i Oslo er unikt. I forbindelse med utbyggingen av Follobanen har Riksantikvaren, Oslo kommune og Bane NOR samarbeidet om en plan som vil gjøre Middelalderparken til et viktig formidlingssted for kulturminner både over og under bakken.

Publisert: 18. mars 2022 | Endret: 22. april 2022

Nyheter

Hvordan påvirker klimaendringene kulturarven?

Det ble diskutert under konferansen Oslo Forum 2021: Cultural Heritage in a Changing Climate i september i fjor. Nå er diskusjonene på konferansen samlet i en publikasjon som er tilgjengelig for alle.

Publisert: 8. mars 2022 | Endret: 9. mars 2022

1 2 3 13

Publisert: 21. april 2020