Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Turgåere som går tur fra Hallingskeid til Osa
Nyheter

Åpning av nye historiske vandreruter

Historiske vandreruter er turruter som går langs gamle stier eller veifar. I august og september åpner to nye ruter: Hallingskeidvegen fra Osa til Hallingskeid, og Driftavegen gjennom Viglesdalen fra Nes til Nilsebu.

Publisert: 7. august 2020

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tok første spadestikk på Gjellestad (arkeologisk utgraving)
Nyheter

Første spadestikk på Gjellestad

No startar utgravinga av Gjellestadskipet. Restane av dette vikingskipet blei funne i 2018 på garden Jellestad ved Halden. Bevaringsforholda for skipet er ekstremt dårlege, og det hastar med å få dokumentert funnet før det blir heilt øydelagt.

Publisert: 26. juni 2020

Nyheter

Verneverdige kulturminner – tilstand, endringer og tap

Gjennom overvåkingsprogrammet «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner» innhenter Riksantikvaren mer kunnskap om utviklingen av tilstand, endringer og tap for verneverdige kulturminner. Tapene avtar, men sjøhus og naust er fortsatt utsatt.

Publisert: 23. juni 2020

Forside stortingsmelding
Nyheter

Stortingsmelding vedtatt

Stortingsmeldingen Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold er behandlet i Stortinget. Den ble debattert mandag 15. og votert 16. juni. Meldingen ble enstemmig vedtatt.

Publisert: 19. juni 2020 | Endret: 24. juni 2020

Forside stortingsmelding
Nyheter

Ny stortingsmelding

Gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø er samfunnsnyttig både av omsyn til klima, ressursbruk og økonomi. Det kjem fram i ei stortingsmelding med nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken som regjeringa la fram på fredag.

Publisert: 20. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

Nyheter

Til alle som har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren i 2020

Midlene fra Riksantikvarens tilskuddsordninger kommer over statsbudsjettet (Klima- og miljødepartementet). Departementet har nå gitt gode og tydelige retningslinjer for tilskudd utbetalt i 2020.

Publisert: 7. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

Skrivergården på Nes i Herefoss
Nyheter

Nye kommuner får tilskudd til kulturminneplan

I år får 31 kommuner tilskudd fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan. En kulturminneplan er en plan for forvaltning av viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.

Publisert: 1. april 2020 | Endret: 24. juni 2020

1 2 3 8

Publisert: 21. april 2020