Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, og i klagesaker knyttet til fylkeskommunenes tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

Nyheter

Statsbudsjettet 2022

Liten reduksjon for Riksantikvarens tilskuddsordninger i forslaget til statsbudsjett

Publisert: 12. oktober 2021

Nyheter

Riksantikvarens Høstmøte 2021

To år har gått siden sist vi så hverandre på et fysisk Høstmøte, og vi gleder oss stort over å sammen med Nordland fylkeskommune, kunne invitere til Høstmøte i Bodø, 9. og 10. november 2021.

 

Publisert: 4. oktober 2021

Nessasjøhuset er et varehus fra 1850 som i dag huser Ryfylkemuseet. På bildet er det høy sjø.
Nyheter

Vel møtt på Oslo Forum 2021

Den digitale konferansen Oslo Forum 2021 – Cultural heritage in a changing climate, arrangeres 28.-30. september. Tema er klima og kulturminner.

Publisert: 27. september 2021 | Endret: 28. september 2021

Nyheter

Fredingsmarkering på Trandum

Den 8. mai 2020 blei krigsminnet Trandumskogen freda. Laurdag 11. september blei fredinga endeleg markert.

Publisert: 14. september 2021 | Endret: 28. september 2021

Nyheter

Kulturmiljø – med i kampen mot klimaendringene

Klimaendringene gjør at vi står i fare for å miste viktige kulturmiljø, både som følge av hyppigere ekstremvær og som følge av råte og kjemisk nedbrytning. Samtidig kan kulturmiljø bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Riksantikvaren har utarbeidet en ny klimastrategi for kulturmiljøforvaltning.

Publisert: 18. august 2021 | Endret: 2. september 2021

Nyheter

Riksantikvaren presenterer klimastrategi på Arendalsuka

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn innleder Riksantikvarens presentasjon av ny klimastrategi onsdag 18. august kl 11.30 på Kulturkammeret i Arendal. Velkommen til panelsamtale og kortreist lunsj!

Publisert: 17. august 2021 | Endret: 2. september 2021

Nyheter

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2021 er tildelt Reinert Kjølleberg

Kjølleberg er bonde på Vest-Lista og driv med kjøtt- og mjølkeproduksjon i eit område med svært store kulturlandskapsverdiar. På 1990-talet vart området på Vest-Lista registrert som eit nasjonalt verdifullt kulturlandskap og i 2009 inngjekk det i dei 20 fyrste utvalgte kulturlandskapa i jordbruket (UKL).

Publisert: 16. august 2021 | Endret: 2. september 2021

Freskene i Padova, Italia
Nyheter

Nye områder på verdensarvlisten behandles nå

24. juli begynner behandlingen av årets innskrivninger på Unescos verdensarvliste. Nye områder med det fremste av verdens natur- og kulturarv vil bli innskrevet under de neste dagenes globale møte.

Publisert: 24. juli 2021 | Endret: 28. juli 2021

Nyheter

Norges siste møte i verdensarvkomiteen

Norge har sittet i Unescos verdensarvkomité siden 2017, og i det siste møtet for perioden skal blant annet flere nye nominasjoner til verdensarvlisten vurderes. Unescos verdensarvliste inneholder den mest unike natur- og kulturarven vi har i verden.

Publisert: 16. juli 2021 | Endret: 28. juli 2021

Nyheter

Malmveien – historisk vandrerute midt i verdensarven

Historiske vandreruter finnes over hele landet, og er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og Riksantikvaren. Lørdag 26. juni var det offisiell åpning av historisk vandrerute nummer 14 – Malmveien på Røros. Ruta har fått navnet Malmveien, strekker seg 50 kilometer fra Langen Gjestegård til Røros, og går langs deler av den gamle Malmveien mellom Storwartz og Femunden.  Røros og Circumferensen (se eget avsnitt) har status som verdensarvsted. Røros siden 1980, og Røros og Circumferensen siden 2010.

Publisert: 30. juni 2021 | Endret: 1. juli 2021

1 2 3 11

Publisert: 21. april 2020