Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Høyring: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljø i Møre og Romsdal

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljø av nasjonal interesse i byar og tettstader (NB!-registeret) i Møre og Romsdal fylke på høyring. Høyringsfrist er 15. juni 2023. Forslaget er sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune og dei tilhøyrande kommunane i fylket som har kulturmiljø i NB!-registeret. Høyringa er open og alle har moglegheit til å kome med innspel.

Publisert: 27. mars 2023 | Endret: 31. mai 2023

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Fredningsforslag for Isfjord radio på Svalbard

Isfjord radio på Kapp Linné er et helhetlig anlegg for kommunikasjon, navigasjon og værvarsling til havs og i lufta i store deler av Arktis, og et knutepunkt mellom Svalbard og resten av verden. Riksantikvaren har utarbeidet forslag til fredning etter Svalbardmiljøloven. Frist for tilbakemelding er 5. mai 2023.

Publisert: 17. mars 2023 | Endret: 12. juni 2023

Høringer og kunngjøringer

Høring: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Oslo

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Oslo på høring. Høringsfrist er 07. juni 2023. Høringsforslaget er sendt til Oslo kommune ved Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 14. mars 2023 | Endret: 31. mai 2023

Bevaringsstrategier: Kystkultur er foreslått som tema.
Høringer og kunngjøringer

Bevarings­strategier: forslag til tema på høring

Riksantikvaren legger ut forslag til tema for seks bevaringsstrategier på høring. – Kulturmiljø er en ressurs i samfunnet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 3. mars 2023 | Endret: 7. mars 2023

Bildet viser tunet med hage og uthuset og bolighuset. begge oppførst i rødt treverk med hvite karmer og detaljer.
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningsak for Vollgata 26

Fredning av Vollgata 26 skal bidra til å bevare virkningen av de fredete bygninger og anlegg på Kongsvinger festning, slik at festningen framstår lesbar i sitt opprinnelige miljø. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding er 7. mars 2023.

Publisert: 3. februar 2023 | Endret: 17. mars 2023

Høringer og kunngjøringer

Frednings­forslag av Akkasaari/­Kjerring­holmen

Akkasaari/Kjerringholmen foreslås fredet som gravholme etter skogfinsk tradisjon. Frist for tilbakemeldinger på fredningsforslaget er 7. mars 2023.

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 24. januar 2023

Avslutter fredningssak for Selmers hus
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Fredningsforslag for Trosterudstien 1 i Oslo

Fredningsforslag for Trosterudstien 1 er på høring med frist 12. desember 2022. Boligen Wenche og Jens Selmer tegnet til seg selv i 1963 er et arkitektonisk høydepunkt i norsk etterkrigsarkitektur.   

Publisert: 1. november 2022 | Endret: 17. mars 2023

1 2 3 5

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 13. juni 2022