Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Odals værk

Odals værk ligger i Sør-Odal kommune i Innlandet fylket, ikke langt fra Glomma. Hovedbygningen og sidebygningen på verket ble fredet i 1941. Når fredes flere bygninger og grønne områder, deler av skogen, innmarka, utmarka og innsjøen for å bevare helheten i anlegget.

Fristen for å komme med merknader eller uttalelser er satt til 20. februar 2022.

Publisert: 7. januar 2022 | Endret: 14. juni 2022

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Endring av fredningsforskriftene for veianlegg, bruer og byggverk i Statens vegvesens eie

Forslag om endring av fredningsforskriftene for veianlegg, bruer og byggverk i Statens vegvesens eie er sendt på høring av Riksantikvaren. Forslaget inneholder presisering av omfang, formål og begrunnelse for fredningen av de enkelte objekter, endring av fredningen for noen objekter og forslag om oppheving av et fredet byggverk og forslag om fredning av fire nye objekter. Frist for å sende inn uttalelser til forslaget er 15. mars 2022.

Publisert: 17. desember 2021 | Endret: 14. november 2022

Picture of the Vega houses.
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Riksantikvarens klimastrategi

Riksantikvaren har sendt ut et forslag til klimastrategi for 2021-2030 på en begrenset høring til fylkeskommunene, Sametinget, Miljødirektoratet, Sysselmesteren på Svalbard, byantikvarene, forvaltningsmuseene, NIKU, Fortidsminneforeningen, Norsk kulturarv og Kulturminnefondet. Fristen for å sende inn uttalelser til forslaget er 15. juni 2021.

Publisert: 22. mars 2021 | Endret: 14. oktober 2022

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Nordland fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Nordland på høring. Høringsfrist er 30. april 2021. Høringsforslaget er sendt til Nordland fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 17. desember 2020 | Endret: 3. mai 2021

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Askosberget Øvre

Fredningsforslaget for Askosberget Øvre er lagt ut på offentlig ettersyn i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 2. Fristen for å komme med merknader eller uttalelser, er satt til 1. februar 2021.

 

Publisert: 17. desember 2020 | Endret: 17. mars 2021

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Agder fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Agder på høring. Høringsfrist er 31. mars 2021. Høringsforslaget er sendt til Agder fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 10. desember 2020 | Endret: 6. april 2021

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 13. juni 2022