Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Nordland fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Nordland på høring. Høringsfrist er 30. april 2021. Høringsforslaget er sendt til Nordland fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 17. desember 2020 | Endret: 3. mai 2021

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Askosberget Øvre

Fredningsforslaget for Askosberget Øvre er lagt ut på offentlig ettersyn i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 2. Fristen for å komme med merknader eller uttalelser, er satt til 1. februar 2021.

 

Publisert: 17. desember 2020 | Endret: 17. mars 2021

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Agder fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Agder på høring. Høringsfrist er 31. mars 2021. Høringsforslaget er sendt til Agder fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 10. desember 2020 | Endret: 6. april 2021

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Høringsforslag: Revisjon knyttet til NB!-registerets kulturmiljøer i Viken fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Viken på høring. Høringsfrist er 11. september 2020. Forslaget er sendt på høring til Viken fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 22. juni 2020 | Endret: 14. september 2020

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 13. juni 2022