Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Fredningsoppstart for skogfinsk gravminne

Akkasaari, eller Kjerringholmen som holmen kalles på norsk, ligger sentralt i det som er kjent som kjerneområdet for den skogfinske bosetningen på Finnskogen.  Øverst på holmen, omsluttet av høye trær, ligger det spor etter flere finnegraver.

Publisert: 13. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Oppstart av fredningsak for Akkasaari / Kjerringholmen

Akkasaari / Kjerringholmen er et kulturhistorisk viktig eksempel på den skogfinske tradisjonen med å gravlegge midlertidig i påvente av å komme til vigslet jord. Frist for tilbakemeldinger på oppstartsmelding er 27. juli 2022.

Publisert: 13. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Isfjord radio
Høringer og kunngjøringer

Varsler fredningsoppstart for Isfjord Radio

– Isfjord radio har nasjonal verdi, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette anlegget har en lang og unik historie som viser utviklingen i kommunikasjonsteknologi.

Publisert: 9. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Avslutter fredningssak for Selmers hus
Høringer og kunngjøringer

Varsler oppstart av fredning for Trosterudstien 1, Oslo

– Dette er et prisbelønnet bygg med kjent verneverdi, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Huset er tegnet av en av våre mest kjente kvinnelige arkitekter Wenche Selmer, i samarbeid med hennes ektemann Jens Selmer.

Publisert: 21. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Ungdommer som arbeider på jekta Pauline i solskinn og rolig sjø
Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Frivillighetsstrategien på høring

Riksantikvaren sender ny Frivillighetsstrategi på høring. –Det frivillige engasjementet er uvurderlig for kulturmiljøforvaltningen, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Nå ser vi frem til å få innspill på det nye strategiutkastet.

Publisert: 10. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Foreslår fredninger av jødiske kulturminner

Riksantikvaren foreslår fredning av minnesmerket «Sted for erindring» og Sofienberg jødiske gravlund.

Publisert: 4. april 2022 | Endret: 29. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Riksantikvarens høringssvar til EU – direktiver under renoveringsbølgen/ EU green deal

Riksantikvaren gir innspill til høringer som gjelder lovendringer både i Norge og EU. Under programmet den grønne given og renoveringsbølgen, vil det komme mange høringer relevant for kulturmiljøfeltet. Et direktiv som gjelder bruk av fornybar energi er nå ute på høring, dette har Riksantikvaren gitt sitt innspill til.

 

 

Publisert: 23. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 2. februar 2024