Pressemelding

Riksantikvaren freder sagbruk i Namsos

Spillum Dampsag & Høvleri er et unikt kulturminne som forteller om fremveksten av den moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Riksantikvaren freder Spillum som et teknisk-industrielt kulturminne av nasjonal verdi.

Publisert: 11. juni 2021

Spillum Dampsag & Høvleri Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Skogen var en viktig ressurs i den tidlige industrialiseringen av Norge, og en viktig eksportnæring for Norge gjennom mange hundre år. Selv om Spillum ikke lenger er en aktiv fabrikk, så gir den oss en viktig pekepinn på hva trevirke betyr og har betydd for utviklingen av samfunnet.

– Sagbruket var i drift i over hundre år, og her ser vi tydelig fremveksten av den moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Den første dampsagen i Norge ble faktisk anlagt i Namsos, bare noen få hundre meter fra der Spillum Dampsag & Høvleri ligger i dag, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Spillum Dampsag & Høvleri
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Spillum Dampsag & Høvleri
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Spillum Dampsag & Høvleri
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Dagens anlegg driftes som Norsk Sagbruksmuseum, som åpnet dørene i 1991. På museet kan besøkende oppleve et fantastisk kulturminne med både godt bevarte bygninger og maskiner.

– Skogen var en veldig viktig ressurs i den tidlige industrialiseringen av Norge. Derfor er det ekstra gøy at vi i dag kan følge en nærmest komplett produksjonslinje når en besøker Spillum. Fra tømmerstokk til ferdig produkt på utskipingskaia, sier Geiran.

Skogsressurser og trelasthandel

Historien om Spillum startet i 1884 da Peter Torkilsen sammen andre investorer etablerte Spillum Dampsag & Høvleri. Anlegget ligger ved tettstedet Spillum i Namsos kommune, i Trøndelag fylke. Skogressursene fra Namdalen ble fløtet ned Namsen og utgjorde grunnlaget for trelastvirksomhet i området. Anlegget var i drift frem til 1986.

Spillum Dampsag & Høvleri Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Fram til 1860 var det strenge regler for hvem som kunne starte sagbruk. Avskaffelse av de siste sagprivilegiene og tilgang på ny teknologi i form av dampmaskin, åpnet for at det kunne sages året rundt. Det bidro til en sterk vekst i sagbruksnæringen og særlig i «flisbyene» Fredrikstad, Namsos og Lillestrøm.

Bakgrunn for fredningen

Industri er et av Riksantikvarens prioriterte tema for fredning. Når Spillum i dag fredes, er 10 av de 15 industrianleggene i bevaringsprogrammet for teknisk-industrielle kulturminner fredet. Fra oppstarten av bevaringsprogrammet i 1997 har de 15 teknisk-industrielle anleggene blitt tildelt rundt 900 millioner kroner over statsbudsjettet.

Dagens anlegg på Spillum er et fabrikkmiljø som er sammensatt av en større fabrikkbygning med flere produksjonstrinn. Tømmeret gikk på bane fra tømmerbommen, via kjerrat, sag, tørke og høvleri for senere å bli transportert til lager og utskiping. I tillegg er det flere omkringliggende bygninger med støttefunksjoner og sosiale funksjoner. Spillum Dampsag & Høvleri og utviklingen av Namsos som industristed er nært knyttet sammen. Det finnes mange liknende tettsteder i Norge der industrien har vært navet for utvikling. Arbeidsvilkårene har bedret seg, lovverk mot forurensning er kommet og den teknologiske utviklingen de siste 100 årene er formidabel. De tekniske og industrielle kulturminnene forteller oss hvordan dagens samfunn har vokst fram.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153