Pressemelding

Riksantikvaren klager på vedtak i Vega

Et vedtak fra Fiskeridirektoratet fører til at man nå kan starte fiskeoppdrett ved Rørskjæran i verdensarvområdet Vega. Riksantikvaren sendte onsdag inn en klage på avgjørelsen.

Publisert: 22. mai 2020

Verdensarv
Ærfuglhus på Skjærvær, Vega. Foto: Kristin Solberg, Riksantikvaren

– Norge har signert verdensarvkonvensjonen, og har ansvar for å følge opp de reglene som gjelder for norske verdensarvsteder. Dette betyr blant annet at konsekvensene for verdensarvverdiene må utredes tilstrekkelig før planene for fiskeoppdrett kan vurderes. Rekkefølgeprinsippet er viktig for både UNESCO og Riksantikvaren, og vi ser det som svært problematisk at det kan settes ut fisk før det foreligger en ferdig konsekvensanalyse, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Et felles ansvar

Riksantikvaren viser i sin klage til at alle statlige sektorer har ansvar for å bidra til en god forvaltning av den norske verdensarven, på vegne av nåværende og fremtidige generasjoner. Verdensarvstedene har fått sin status fordi de har internasjonal betydning, og det stilles ekstra strenge krav til etterlevelse av føre var-prinsippet. Riksantikvaren har det faglige ansvaret for å følge opp gjennomføringen av verdensarvkonvensjonen i Norge, og ser det derfor som nødvendig å klage på vedtaket.

Verdensarven Vega

Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004. UNESCOs verdensarvkomité uttaler i sin begrunnelse: «Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkel en, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.»

Kulturminneinteressene på Vegaøyan er knyttet til blant annet fiskerbondens bebyggelse, landskapet, ærfuglhus og slåtte- og beitemarker, i tillegg til kunnskapen om lokale ressurser og driftsmåter som særlig er knyttet til ærfugldriften. Landskapet er også helt sentral, der samspillet mellom mennesket og et samlet naturmiljø ytterst i havgapet over lang tid ligger til grunn for

Vega Eit av dei flotte trehusa i området. Foto: Lisen Roll, Riksantikvaren

Tilbakekallelse av tillatelse

Saken om fiskeoppdrettsanlegg ved Rørskjæran er kompleks og involverer mange aktører. Vedtaket som Riksantikvaren nå klager på, har sitt utgangspunkt i en utslippstillatelse som ble tilbakekalt. Dette gjorde at tiltakshaver MOWI likevel ikke fikk starte oppdrett i området. Etter at MOWI fikk utslippstillatelse, ga Fiskeridirektoratet selskapet grønt lys til oppdrett i området. Derfor har Riksantikvaren også bedt om at klagen gis oppsettende virkning til den er ferdig behandlet.

– Det er positivt at det drives næring og skapes arbeidsplasser i verdensarven, men en langsiktig og bærekraftig løsning tilsier at dette ikke skal gå på bekostning av den verdifulle kulturarven. Vi håper fremdeles på at det blir gjort en skikkelig konsekvensanalyse før man går videre med prosjektet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153