Nyheter

Søk fagskolestudiet «Bygningsvern»

Forståelse av tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging er viktig for å kunne løse mange av dagens oppgaver innen renovering, ombygging og vedlikehold. Kunnskap om disse feltene er stadig mer etterspurt, og dette ettårige deltidsstudiet «Innføring i bygningsvern», er derfor relevant for flere ulike grupper av håndverkere.

Publisert: 22. mars 2018 | Endret: 30. januar 2024

Bildet viser høvling av profil på takbord til støpulen ved Lomen stavkirke. Foto: Hans Marumsrud
Lomen Stavkirke Istandsetting Høvling av profil på takbord til støpulen ved Lomen stavkirke. Foto: Hans Marumsrud

Stiller krav til kompetanse ved arbeid på fredete bygg

Riksantikvaren stiller krav til håndverkere som skal jobbe med fredete bygninger og kirker. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver.

Motivere til videreutdanning

– Med disse kravene ønsker vi å bistå eierne for å sikre at fredete og verneverdige bygninger blir tatt hånd om på en riktig måte, og ikke minst ønsker vi å motivere flere til å ta videreutdanning i bygningsvern, sier seksjonssjef Harald Ibenholt, Riksantikvarens konserveringsseksjon.

Bilde av brosjyre fra Fagskolen Innlandet.
Brosjyre Fagskolen Innlandet

Om studiet «Innføring i bygningsvern”

Studiet skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk bygningsvern for bygninger som er bygget med materialer og teknikker som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Studiet gjennomføres på deltid over ett år, samlingsbasert med nettundervisning. Det gjennomføres 11 helgesamlinger fordelt på fagmiljøer i Valdres og Vest-Telemark, på Røros og Gjøvik.

Hvem kan søke?

Har du fagbrev innen tømrer, snekker, murer, maler, blikkenslager eller minimum 5 års relevant praksis, oppfyller du opptakskravene til studiet.

Søknadsfrist

Fristen for å søke er 15 april.

Les mer på nettsidene til Fagskolen Innlandet

Dato 22.03.24 endret 22.03.2018 13:04018 12:2