Miljøovervåkning og overvåkingsprogrammer

Status og tilstandsovervåking av automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner

På oppdrag fra Riksantikvaren gjennomfører Sweco Norge kontrollregistrering av arkeologiske kulturminner i et utvalg kommuner. Tilstand og endringer for arkeologiske kulturminner blir registrert for å kartlegge tap og skade.

Samisk gamme i Gratangen i Troms. Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren.
Samisk Gamme i Gratangen i Troms. Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren.

Programmet bygger på det tidligere miljøovervåkingsprogrammet «Fortidens minner i dagens landskap» som ble gjennomført av NIKU i perioden 2000-2014, men med noen endringer.

I programmet kontrollerer Sweco Norge et utvalg på 50 % av de kjente arkeologiske lokalitetene i 10 kommuner. I 2015 ble arkeologiske kulturminner i Tromsø og Trondheim kontrollert, og i 2016 og videre skal kulturminner i Kautokeino, Fræna, Sandnes, Skjåk, Bømlo, Sortland, Sarpsborg og Modum kontrolleres.

Mål: Å undersøke hvor mange av de automatisk fredete arkeologiske kulturminner som går tapt, og i hvilken grad de gjenstående arkeologiske kulturminner er skadet på ny eller ytterligere truet. Overvåkingen skal gi Riksantikvaren grunnlag for å rapportere og styre i henhold til de nasjonale målene for kulturminneforvaltningen. Gjennom analyser skal det blant annet indentifiseres årsaker til tap og skade, trusselbilder og virkningen av ulike former for vern.

Oppstart: 2015. Registrering av to kommuner i året til og med 2019. Endelig rapportering ble levert våren 2020, den kan du finne her.

Utføres av: Sweco Norge

Overvåkingsområder: Tromsø, Trondheim, Kautokeino, Fræna, Sandnes, Skjåk, Bømlo, Sortland, Sarpsborg og Modum kommuner.

Publisert: 11. juni 2020 | Endret: 13. oktober 2021