Tilskuddsordninger

Tilskudd til ruiner og anlegg fra middelalderen

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av ruiner og anlegg fra middelalderen (før 1537).

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til

  • konservering
  • dokumentasjon
  • skjøtsel
  • vedlikehold eller overvåkning av middelalderruiner
  • tiltak som utvikler og formidler kunnskap om middelalderruinene

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift til tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring (post 73)

Hvordan søker du?

For ruiner og anlegg innen middelalderbyene Bergen, Trondheim, Tønsberg og Oslo skal søknaden sendes til Riksantikvaren på e-post til postmottak@ra.no,  eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

For øvrige ruiner skal søknad sendes til fylkeskommunen.

Søknadskjema

Skjema for søknad om tilskudd til middelalderruiner (PDF)

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Det er fylkeskommunene og Sametinget som fordeler tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen, utenom i de store middelalderbyene, Oslo, Bergen, Trondheim og Tønsberg. Ta kontakt med din fylkeskommune eller Sametinget for å få nærmere informasjon om prioriteringer eller hjelp og veiledning til søknaden. Er det middelalderby, kontakt Riksantikvaren.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023