Råd om energisparing i gamle hus

Det er fullt mulig å energieffektivisere verneverdige bygninger uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Ofte kan det gjøres uten store kostnader, samtidig som utgiftene til oppvarming reduseres og komforten i huset forbedres. Denne veilederen tar for seg hva man kan gjøre for å bedre energisparingen i gamle hus.

Current View