Budsjettering av arkeologiske utgravinger

Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredede arkeologiske kulturminner og skipsfunn, jf. kulturminneloven §8, §14 og §10.

Retningslinjer for budsjettering og regnskap. Last ned budsjettmaler under.

Budsjettmal for arkeologiske utgravinger under vann, justert 2. juni 2021

Budsjettmal for arkeologiske utgravinger på land, justert 2. juni 2021

Current View