Budsjettering av arkeologiske utgravinger

Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredede arkeologiske kulturminner og skipsfunn, jf. kulturminneloven §8, §14 og §10.

Retningslinjer for budsjettering og regnskap. Last ned budsjettmaler under.

Budsjettmal for arkeologiske utgravinger under vann, justert 19. oktober 2020

Budsjettmal for arkeologiske utgravinger på land, justert 19. oktober 2020

Current View