Hensynssoner og arealformål over tunneltak

Hensynssoner og arealformål over tunneltak – en kort veiledning Arealplaner kan både regulere tiltak som er på bakken og tiltak som er under bakken. Denne veilederen redegjør om forholdet mellom arealplaner som omfatter tunneler og...

Konsekvensutredninger for klima og miljø

Konsekvensutredninger for klima og miljø Når vi ønsker å bruke arealer til ulike formål, er det nødvendig å vurdere hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for klima og miljø.

Eksempelsamling – bestemmelser til arealplaner

Eksempelsamling - bestemmelser til arealplaner Eksemplene på bestemmelser som er presentert her, er til inspirasjon og er ment å fungere som en idébank i arbeidet med å formulere gode bestemmelser tilpasset hver enkelt kommuneplan eller...

Byggesaker

Byggesak­veileder Denne veilederen dreier seg om hvordan bestemmelsene i byggesaksdelen av plan- og bygningsloven kan brukes for å ta vare på bygninger og kulturminner på en best mulig måte.

Veileder for bedre planlegging i sjøområdene

Veileder for bedre planlegging i sjøområdene Veilederen gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- og bygningsloven (pbl.). Med kystnære sjøområder, også omtalt som sjø/sjøområder,menes områdene fra der salt sjø møter land,...