r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdensarv

UNESCO oppfordrer alle land til å fremme vern av kultur- og naturarv av lokal eller nasjonal betydning.

Fra Skjærvær på Vega som ble innskrevet på Verdensarvlisten i 2004. Foto: Jon Brænne / Riksantikvaren

UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv ble vedtatt i 1972 og dens fremste mål er å identifisere kultur- og naturarv av universell betydning.

Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen 12. mai 1977. Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke ble skrevet inn på verdensarvlisten allerede i 1979.
Les mer om verdensarvkonvensjonen her

Norsk verdensarv

Norge har i dag åtte inskripsjoner på UNESCOs liste over verdens kulturarv (World Heritage List):

 
Tentativ liste

I følge verdensarvkonvensjonen skal hvert land utarbeide en liste med forslag over steder som man kan tenke seg å nominerer. Denne forslagslisten kalles tentativ liste. Les mer om tentativ liste her.

Oppfølging av Norges verdensarv

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen. Riksantikvaren koordinerer samarbeidet mellom direktoratene.