Nyheter

12,5 mill. til fartøyvernsentre: Enklere å eie gammel båt

– Fartøyvernsentrene skal gjøre det enklere å være eier av et kulturminne som flyter, sier riksantikvar Hanna Geiran. Nå er årets tilskudd klart for de tre nasjonale fartøyvernsentrene.

Publisert: 25. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Fartøyvernsentre finnes det tre av i Norge. Her er senteret på Bredalsholmen i Kristiansand.
Bredalsholmen fartøyvernsenter Fartøyvernsentrene har god kunnskap om tradisjonshåndverk på båt. Foto: Lene Buskoven.

Tilskudd til sentrene er viktige for å sikre et lavterskeltilbud med kompetanse på tradisjonshåndverk for eiere, håndverkere og andre verft og båtbyggerier.

Sentrene bidrar i tillegg til at viktige fartøy blir dokumentert, og at det finnes et tilbud om nødhavn.  De har også en delebanktjeneste slik at fartøy som trenger historiske deler til sin båt, kan kjøpe dette rimelig.

– Fartøyvernsentrene gjør en stor innsats for å bevare kunnskap og tradisjoner om historiske fartøy, slik at vi kan ta vare på våre flytende kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Tre fartøyvernsentre deler 12,5 millioner

Det er tre nasjonale fartøyvernsentre i Norge: Nordnorsk fartøyvernsenter, Hardanger fartøyvernsenter i vest og Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i sør.

–For oss er det viktig at fartøyvernsentrene samarbeider med andre aktører, sier Geiran. – Fartøyvernet trenger et større fagmiljø, og samarbeidsprosjekter er derfor viktige for å sikre at all kompetanse som finnes blir videreført.

I 2023 skal de tre fartøyvernsentrene utføre kjerneaktiviteter for 12,5 millioner. Tilskuddene til kjerneaktiviteter er fordelt slik:

  • Nordnorsk fartøyvernsenter får: 2.670.000
  • Hardanger fartøyvernsenter får: 5.955.000
  • Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter får: 3.950.000

– Nytt av året er at vi har tydeliggjort forventningene til mottakerne av tilskuddene, sier Geiran. – Et viktig mål for oss er at denne tilskuddsordningen skal få god effekt, ved at kompetansen i fartøyvernet blir styrket og at vi får økt både kunnskap og kapasiteten til å ta godt vare på våre verdifulle båter og skip.