Utvalgte kulturminner

Alterskapet i Ringsaker kirke

Alterskapet i Ringsaker kirke er det best bevarte alterskapet vi har i Norge. Du kan nå oppleve de 127 forgylte helgenfigurene på nært hold, og utforske alterskapet i 3D nederst i artikkelen.

Publisert: 3. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024

Alterskapet i Ringsaker Kirke Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Alterskapet i Ringsaker kirke ble bygd på bestilling fra den norske kirken tidlig på 1500-tallet i Antwerpen. Etter et restaureringsarbeid utført av NIKU har alterskapet blitt enda bedre bevart. I forbindelse med restaureringen ble alterskapet 3D-scannet, og nå kan du oppleve alterskapet på nett!

Et alterskap er et kunstverk som står bak alteret i en kirke. Funksjonen til de fleste altertavler er å fortelle en historie. Tidligere altertavler hadde ofte store mengder tekst, men senere ble avbildninger av helgener og kristne hendelser vanligere. Altertavlen i Ringsaker kirke er skåret i tre, og avbilder 127 kristne helgener.

Utvalgte kulturminner

Her plukker vi ut kulturminner som vi synes fortjener litt ekstra oppmerksomhet, eller har en spennende historie knyttet til seg.

Se alle utvalgte kulturminner her

Korpus Hele scenen sentralt i korpus.
Foto: NIKU
Ringsaker Kirke Detalj, Kristi blod
Foto: Anders Amlo og Lene Buskoven, Riksantikvaren
Konservatorer i arbeid med alterskapet i Ringsaker kirke.
Foto: Tone Olstad, NIKU

Konserveringen

Konserveringen av alterskapet er en omfattende prosess. Konservatorer kartlegger først skapet fullstendig, deretter finner de ut hvilke behandlinger det har fått tidligere, og gjør tekniske undersøkelser som å ta røntgenbilder. Dette bidrar til å konservere skapet på en trygg og grundig måte. I forbindelse med kartleggingen av alterskapet ble det også scannet og laget en 3D-modell.

Hvordan lager man en 3D modell?

Når man skal 3D-scanne et objekt tar man hundrevis, og i enkelte tilfeller tusenvis av bilder av objektet. Programvare klarer å gjenkjenne overlappende punkter i bildene, og klarer ut ifra det å bygge en 3D-modell. Bildene tas i høy detalj, men dette kan medføre at 3D-filene får en massiv filstørrelse. På grunn av dette må modellene ofte nedskaleres i oppløsning slik at de kan vises på nett. Dette er tilfellet med altertavlen, da det er et stort og komplekst objekt å 3D-scanne.

Hvordan bruker jeg 3D-viseren under?

Du beveger deg rundt i modellen med musepekeren. For å rotere modellen trykker du ned venstre museknapp og holder den. Deretter kan du bevege musen rundt for å bevege på modellen. For å se nærmere på modellen scroller du inn og ut. Merk at man ikke kan bla opp og ned på nettsiden når musepekeren er over 3D-viseren. For å bevege deg opp eller ned på siden anbefales det å plassere musepekeren på det hvite feltet på siden først.

Alterskapet i Ringsaker Kirke sett fra midtgangen
Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Restaurering Konservatorer i arbeid med skapet.
Foto: NIKU
Ringsaker Kirke Arbeid under forrige restaurering som ble gjort i 1968
Foto: Ukjent, Riksantikvaren

Les andre utvalgte kulturminner