Om kulturminner

Utvalgte kulturminner

Utvalgte kulturminner

Besøk ei historisk vandrerute i sommar!

Fleire og fleire får augene opp for sommarferie i eige land, og du treng ikkje reise langt for å få spektakulere turopplevingar.

Publisert: 2. august 2023 | Endret: 3. august 2023

Et krigsskip i forkledning: Bjørn West, aka Tyr.
Utvalgte kulturminner

Et krigsskip i forkledning

Mot alle odds ble en gammel kanonbåt fra 1887 det dødeligste norske marinefartøyet i aprildagene i 1940. Etter et langt liv i sivil i etterkrigstiden, seiler båten mot en usikker fremtid.

Publisert: 30. mars 2023 | Endret: 3. august 2023

Utvalgte kulturminner

En pionérs kulturminner

Den 16. juli 2022 er det 150 år siden en av Norges fremste eventyrere ble født. Selv om han ikke ble eldre enn 55 år har Roald Amundsen satt mange spor etter seg i vår felles kulturarv.

Publisert: 16. juli 2022 | Endret: 23. august 2022

Utvalgte kulturminner

Kvenske og norskfinske kulturhistorier i Norge

Kvenene/norskfinnene har levd på Nordkalotten i uminnelige tider. Livsgrunnlaget deres var sesongbetont og inkluderte fiske i hav, elver og vann, jakt og jordbruk. Begynnelsen på de kvenske/norskfinske bosettingene i Norge er ikke kjent, men fra 1500-tallet finner man kvener/norskfinner registrert i skattemanntallene for Nord-Norge. I dag finner vi mange kvenske/norskfinske kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Publisert: 15. mars 2022 | Endret: 29. mars 2022

Utvalgte kulturminner

Skogfinske kulturminner fredes

Riksantikvarens satsning på skogfinske kulturminner har resultert i at elleve kulturminner og kulturmiljøer fredes. De representerer deler av en helhet som til sammen viser hvordan en tradisjonell skogfinsk gård kunne sett ut rundt år 1900.

Publisert: 22. februar 2022 | Endret: 29. mars 2022

Utvalgte kulturminner

Historisk jul

Julen kommer, i år som i fjor, nedstenging eller ei. Mange av julens dager kan være stille og rolige, og slik skulle det også være i følge gammel tradisjon. I denne artikkelen ser vi på det noen av av julens eldre tradisjoner.

Publisert: 17. desember 2021 | Endret: 18. desember 2021

Bildet viser tinghaugen på Frosta med 13 bautasteiner i et vårlig landskap med grønne store trær i bakgrunnen
Utvalgte kulturminner

Norges demokratiske kulturarv

13. september er det Stortingsvalg i Norge. I den anledning retter vi søkelyset mot Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

Publisert: 13. september 2021 | Endret: 18. desember 2021

Utvalgte kulturminner

Et marked for mangt

Markedet i Skibotn har vært møteplass for handel, sosialt og religiøst samkvem i flere hundre år. I dette samiske området har folk fra hele Nordkalotten møttes årlig helt fram til i dag.

Publisert: 1. juli 2021 | Endret: 18. desember 2021

Utvalgte kulturminner

Spillum Dampsag & Høvleri – Fra tømmerstokk til ferdighus

Industrialiseringen av Norge har satt mange spor etter seg i landskapet. De teknisk-industrielle anleggene er en viktig del av fortellingen om Norge. De forteller om alt fra tekniske nyvinninger og vitenskap, til utviklingen av velferdsstaten.

Publisert: 11. juni 2021 | Endret: 10. juni 2021

1 2 3 5

Publisert: 14. desember 2019 | Endret: 17. desember 2021