Om kulturminner

Utvalgte kulturminner

Utvalgte kulturminner

Veter varsler – varder viser vei

Et flammende bål kunne ses fra store avstander. Veter, et reisverk av tre, på høytliggende steder har vært vanlig over hele Europa, også i Norge. Dette var i hundrevis av år den raskeste måten  å varsle om, og å mobilisere mot fiender.

Varder har blitt brukt til å vise vei både langs kysten og i høyfjellet, som sjømerker og målepunkter. Mange er og i bruk som turmerker langs hele Norge i dag.

Publisert: 26. mars 2021 | Endret: 6. april 2021

Utvalgte kulturminner

Kvinners kulturminner

Gamle industrilokaler, skolebygg og forsamlingslokaler forteller viktige deler av historien om hvordan kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett i 1913. Kvinners deltakelse i arbeidslivet, foreningsarbeid og tilgang til utdannelse var viktige forutsetninger for å nå målet. I anledning kvinnedagen ønsker vi å løfte fram disse arenaenes betydning som kulturminner.

Publisert: 8. mars 2021 | Endret: 2. mars 2021

En uanselig låve med magiske hemmeligheter. Foto: Terje Audun Bredvold
Utvalgte kulturminner

En låve på Finnskogen – full av magiske symboler

Ved første øyekast virker låven i bygda Peistorpet sliten og grå. Ser du nærmere etter, dukker det opp spennende spor etter den skogfinske kulturen.

Publisert: 14. januar 2021 | Endret: 7. april 2021

Utvalgte kulturminner

Juleevangeliet

Julen er en av de viktigste høytidene i den kristne kirken, og julens fortellinger har vært sentrale billedmotiver i kirkekunsten fra starten av og fram til i dag.

Av: Olaf Steen, Seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

Publisert: 15. desember 2020 | Endret: 19. januar 2021

Utvalgte kulturminner

Alterskapet i Ringsaker kirke

Alterskapet i Ringsaker kirke er det best bevarte alterskapet vi har i Norge. Du kan nå oppleve de 127 forgylte helgenfigurene på nært hold, og utforske alterskapet i 3D nederst i artikkelen.

Publisert: 3. desember 2020 | Endret: 4. desember 2020

Utvalgte kulturminner

Den hellige Laurentius – de fattiges håp i Lørenskog kirke.

I 1935 ble det ryddet på loftet i Lørenskog kirke og flere eldre inventarstykker ble brakt frem i lyset, blant annet en gotisk skulptur i tre. Skulpturen fremstiller den hellige Laurentius.

Publisert: 30. november 2020 | Endret: 4. desember 2020

Utvalgte kulturminner

Sykehusarkitektur

Historien om norsk helsevesen er også historien om et samfunn i rask utvikling. Arkitekturen følger den medisinske utviklingen, fra tidlig medisinsk behandling og fram til dagens spesialiserte helsebehandling.

Publisert: 20. november 2020 | Endret: 27. november 2020

Utvalgte kulturminner

Stormfulle dalstrok – baroniet i Rosendal

Midt i fruktlandskapet i Hardanger ligg noko så sjeldan som eit norsk baroni. Her er historia om eigarane og intrigene som høyrer til denne fantastiske staden.

Publisert: 11. september 2020 | Endret: 7. oktober 2020

Utvalgte kulturminner

Bensinstasjonen – mye mer enn bensin

Bensinstasjoner er neonfarger som lyser opp i mørket, standarddesign og stramme former. De er knutepunkter og sosiale møtesteder, med fristende boller, brus og blader. De er et sted der vi er underveis.

Publisert: 30. juli 2020 | Endret: 31. juli 2020

Publisert: 14. desember 2019