Om kulturminner

Utvalgte kulturminner

Utvalgte kulturminner

Historisk jul

Julen kommer, i år som i fjor, nedstenging eller ei. Mange av julens dager kan være stille og rolige, og slik skulle det også være i følge gammel tradisjon. I denne artikkelen ser vi på det noen av av julens eldre tradisjoner.

Publisert: 17. desember 2021 | Endret: 18. desember 2021

Bildet viser tinghaugen på Frosta med 13 bautasteiner i et vårlig landskap med grønne store trær i bakgrunnen
Utvalgte kulturminner

Norges demokratiske kulturarv

13. september er det Stortingsvalg i Norge. I den anledning retter vi søkelyset mot Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

Publisert: 13. september 2021 | Endret: 18. desember 2021

Utvalgte kulturminner

Et marked for mangt

Markedet i Skibotn har vært møteplass for handel, sosialt og religiøst samkvem i flere hundre år. I dette samiske området har folk fra hele Nordkalotten møttes årlig helt fram til i dag.

Publisert: 1. juli 2021 | Endret: 18. desember 2021

Utvalgte kulturminner

Spillum Dampsag & Høvleri – Fra tømmerstokk til ferdighus

Industrialiseringen av Norge har satt mange spor etter seg i landskapet. De teknisk-industrielle anleggene er en viktig del av fortellingen om Norge. De forteller om alt fra tekniske nyvinninger og vitenskap, til utviklingen av velferdsstaten.

Publisert: 11. juni 2021 | Endret: 10. juni 2021

Å bygge et fyr på det lille skjæret Bratthårskollen der bølgene slår over med voldsom kraft skulle fort vise seg å by på store utfordringer. Men fyrbyggerne mistet likevel ikke motet og kom til slutt i mål. I 1888 sto Grip fyr ferdig og lyset ble tent. Foto: Iver Schonhowd Riksantikvaren
Utvalgte kulturminner

Fyr fra sør til nord

Mens mange av fyrene langs kysten er lett tilgjengelige, ligger andre langt utenfor allfarvei og får av naturlige grunner så å si aldri besøk.

Her kan du stifte bekjentskap med noen av de mange fyrene langs vår lange kyst fra Finnmark i nord til Oslofjorden i sørøst. Og får du lyst til å dra på fyrferie etter å ha sett på bildene, da kan du få tips til ferien og informasjon om fyr som tilbyr overnatting på fyr.no.

Publisert: 3. juni 2021 | Endret: 10. juni 2021

Utvalgte kulturminner

Pinseunderet i Norderhov middelalderkirke

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der, vet man kanskje ikke. I denne artikkelen ser vi på pinsen i kirkekunsten.

Publisert: 21. mai 2021 | Endret: 10. juni 2021

Himmelfarten på altertavlen fra 1725 i Råde middelalderkirke.
Utvalgte kulturminner

Kristus på en sky – Himmelfarten og altertavler

Kirkerommene er fylt med verdifulle og symbolrike gjenstander og kunst. De fleste gjenkjenner vi formen og plasseringen på, men hva de betyr og hvorfor de står der, vet man kanskje ikke. I denne artikkelen ser vi på kunsten rundt kristi himmelfartsdag.

Publisert: 12. mai 2021 | Endret: 10. juni 2021

Utvalgte kulturminner

Den skogfinske røykstua

Skogfinnene hadde med seg sin egen karakteristiske byggeskikk da de innvandret til Norge på 1600-tallet. Hovedbygningen på en tradisjonell skogfinsk gård var tradisjonelt røykstua. Den kunne likne på bygninger som fantes ellers i landet, men på grunn av den særegne skogfinske røykovnen som ble brukt for oppvarming i stua, så var disse konstruert på en egenartet måte . Nå fredes røykstua på Askosberget Øvre av Riksantikvaren.

Publisert: 29. april 2021 | Endret: 30. april 2021

Utvalgte kulturminner

Da verden kom til Norge

På 1800-tallet var det ingenting som var så flott som å ha en mystisk ruin i hagen, derfor bygde fiffen gjerne sine egne. I tillegg til å være 1800-tallets hagegnomer, så forteller ruinene oss om vår egen historie og om den gangen verden kom til oss. 

Publisert: 16. april 2021 | Endret: 8. juli 2021

Utvalgte kulturminner

Veter varsler – varder viser vei

Et flammende bål kunne ses fra store avstander. Veter, et reisverk av tre, på høytliggende steder har vært vanlig over hele Europa, også i Norge. Dette var i hundrevis av år den raskeste måten  å varsle om, og å mobilisere mot fiender.

Varder har blitt brukt til å vise vei både langs kysten og i høyfjellet, som sjømerker og målepunkter. Mange er og i bruk som turmerker langs hele Norge i dag.

Publisert: 26. mars 2021 | Endret: 6. april 2021

Publisert: 14. desember 2019 | Endret: 17. desember 2021