Bankplassen 4 i Oslo

I 1990 overtok Museet for samtidskunst den markante bygningen på Bankplassen 4 i Oslo. Den hadde da vært hovedkontor for Norges Bank i 80 år.

Bilde av Bankplassen 4 i Oslo, tidligere hovedkontor for Norges Bank. Nå holder Museet for samtidskunst til i bygningen. Bygget er dekket med grovhygget mørk granitt, den har rundbuede vinduer og rundbuet inngangsdør, kobbertak og dekorert med søyler, statuer og ornamenter. Foto: Dagfinn Rasmussen Riksantikvaren
Bankplassen 4 i Oslo, tidligere hovedkontor for Norges Bank. Nå holder Museet for samtidskunst til i bygningen. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Bygningen

I 1896 ble det bestemt at hovedkontoret til Norges Bank skulle flyttes fra Trondheim til Christiania.  Den nye bankbygningen ble oppført i perioden 1902-1906 på Bankplassen 4, ved siden av Norges Banks avdelingskontor i Kristiania som i dag huser Nasjonalmuséet – Arkitektur.

Bankbygget er i hugget, norsk granitt og marmor, og er en av Norges mest gjennomarbeidede og kostbart utstyrte bygninger, selv i internasjonal målestokk. Det er et sjeldent eksempel på «Gesamtkunstwerk», der både interiøret og mye av inventaret er tegnet av arkitekten.

Bygningen er fordelt på tre etasjer samt kjeller og tårn. Bygget er godt bevart og det opprinnelige formålet er fremdeles lett leselig i bygningen. Norges Bank hadde sitt hovedkontor her til 1986 da nybygget på Bankplassen 2 ble tatt i bruk.

Bygningen på Bankplassen 4 er tegnet av arkitekt Ingvar Magnus Olsen Hjort (1892-1927). Han har tegnet flere velkjente bygninger i Oslo, som Kunstindustrimuseet og Sjøfartsbygningen.

Fredes

Fordi bygningen er et sjeldent enhetlig anlegg med svært høy kvalitet i formgiving, materialkvalitet og håndverksmessig utførelse, som forener arkitektur, fast innredning og bevart løst inventar, fredes Norges Banks tidligere hovedkontor. Dette for å bevare de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene bygningen fremdeles har.

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiøret i 1. og 2. etasje i sin helhet. I kjeller fredes opprinnelige hvelv, tilhørende korridorer og adkomsttrapp.  Bi-trappen fra kjeller til 3. etasje med korridor mot syd er også en del av fredningen. Fast inventar er fredet som en del av interiøret.

Eldre bilde av Norges Bank. Dette var Norges Banks første hovedkontor i Kristiania fra 1906. Foto: Riksantikvaren
Norges Banks første hovedkontor i Kristiania fra 1906. Foto: Riksantikvaren

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie. En andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Fredningen skjer etter kulturminnelovens § 22a; forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

Les mer om statens kulturhistoriske eiendommer her.

Kart

Kart over bankplassen
 • Fredningsår

  19.06.2016

 • Region

  Oslo

 • Eierskap

  Musealt

 • Datering

  1907

 • Enkeltminne

  Bygning: Bank-børsbygning