Fagseminar

Utviklingsnett: Arealplanlegging og klima

Klimahuset på Tøyen Klimahuset er Nordens første klimahus og åpnet i juni 2020. På Klimahuset finner man utstillinger, arrangementer og aktiviteter om og med temaer knyttet til klima, natur og bærekraft. Foto: Jarli&Jordan, Naturhistorisk museum

Riksantikvaren inviterer til Utviklingsnett: Kulturmiljø som samfunnsaktør og byggekloss – arealplanlegging og klima.

 

Foreløpig program:

Kulturmiljø og klima 
Her tar vi for oss hvordan kulturmiljøforvaltningen kan bidra i klimaarbeidet. Her kommer blant andre Hanna Lønning Gjerdi fra Riksantikvaren, og Gro Sandkjær Hansen fra Oslo MET som skal snakke om hvordan vi skal klare å forvalte og utvikle på samme tid. Vi vil også komme inn på hva som kreves av beredskap for å motvirke konsekvenser av klimaendringer.

Medvirkning 
Her kommer vi blant annet inn på demokratisk energiomstilling og utfordringer og muligheter for lokale deltagelsesprosesser i vindkraftutvikling som presenteres av Mikaela Vasstrøm fra Universitet i Agder

Enkel lunsj og omvisning i utstillingen på Klimahuset 

Kulturmiljø og plan
Så tar vi for oss plan- og bygningsloven og mulighetene som ligger i den for å ivareta både kulturmiljø og klima. Det vil presenteres av blant andre Ingunn Holm, Kristine Johansen og Line Bårdseng fra Riksantikvaren.

Se endelig program her.

Frist for påmelding er nå gått ut. Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss på e-post: arrangement@ra.no

Fastsatt

ons 7
Kl 09:00 juni
2023
ons 7
Kl 16:00 juni
2023