Prosjekter og satsinger

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage (Tilpass kulturarven i nord) er et samarbeidsprosjekt mellom 15 partnere fra Irland, Island, Norge, Russland, Skottland og Sverige som har som mål å fremme bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endra klima.

Kullet ble fraktet fra gruven og ned til utskiping på stranden. Foto: Siri Wolland Riksantikvaren
Hiorthhamn Utskiping Kullet ble fraktet fra gruven og ned til utskiping på stranden.

Bakgrunnen for prosjektet

At klimaet er i endring vil få store konsekvenser for kulturminnene. Det betyr også at det vil bli en stadig større utfordring for eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer å ta vare på kulturarven.

Stor geografisk spredning og små lokalsamfunn i nordlige områder gjør at eiere, forvaltere og myndigheter har vanskelig for å utvikle den kompetanse og kapasiteten som trengs for å forvalte kulturminner og kulturmiljøer i et stadig mer krevende klima. Selv om klimaet og klimaendringene er ulike i de europeiske regionene i nord, vil de kunne dra fordel av å utveksle ekspertise og erfaring når de skal planlegge bærekraftige tilpasningstiltak.

Prosjektet vil utvikle:

  • Metodikk for risiko- og sårbarhetsvurderinger av kulturminner/kulturmiljøer
  • Metodikk for vurdering og planlegging av tilpasningstiltak som tar hensyn til kulturell, økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Veiledningene blir utviklet, utprøvd og demonstrert gjennom utvikling av tiltaksplaner ved ni ulike kulturminner/kulturmiljøer i Island, Irland, Norge, Russland, Sverige og Skottland.

I Norge er det valgt ut to samarbeidspartnere for utprøving og demonstrasjon av resultatene. Det er Aurland kommune og Sysselmannen på Svalbard. I Aurland vil Aurlandsdalen, støler og bygninger i tre være i fokus. På Svalbard er Hiorthhamn, et gammelt gruvesamfunn, som skal vurderes.

Prosjektet går nå mot slutten etter tre år. Det holdes en avslutningskonferanse i Edinburgh i begynnelsen av mai.

Selve prosjektet avsluttes 31. mai og da vil veiledere for risikovurdering og for tiltaksplanlegging være klare, sammen med presentasjon av resultatene etter å ha brukt metodene på våre 9 utvalgte steder. Følg med på Riksantikvarens nettsider.

Prosjektpartnere

Disse partnerne deltar i prosjektet:

I tillegg er det mange tilknyttede partnere, blant annet Aurland kommune, Sysselmannen på Svalbard og Museum Nord i Norge og Riksantikvarieämbetet i Sverige.

Det 3-årige samarbeidsprosjektet er finansiert dels av EUs Interreg programme for the Northern Periphery and Arctic.

Flommen i Flåmsdalen i Aurland i 2014 gjorde skader på bygninger og landskap. Foto: Marte Boro Riksantikvaren
Flommen I Flåmsdalen Flommen i Flåmsdalen i Aurland i 2014 gjorde skader på bygninger og landskap. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren

Hva er Adapt Northern Heritage (laget av NIKU)

Adapt Northern Heritage Conference 2020

Som avslutning på Interregprosjektet Adapt Northern Heritage vil vi arrangere en konferanse i Edinburgh 5.-6. mai 2020. Denne er ikke avlyst, men vil holdes som en digital konferanse! Du kan melde deg på her.

Informasjon fra ANH:

Adapt Northern Heritage conference 2020 will now take place as a fully digital conference! The dates remain 05 and 06 May 2020, as originally planned, and the online conference will be freely accessible to all. Due to the COVID-19 disruptions, we will no longer hold a real-world conference and must miss out on the planned site visits. Sincere apologies for the inconvenience this might cause you.

Please register online using the web link below if you would like to participate in our conference. Please also do this if you had already registered for the cancelled real-world conference. Apologies to anyone who has to register for a second time!

https://adaptnorthernheritageconference2020.eventbrite.co.uk

Kontaktperson

Marte Boro – marte.boro@ra.no

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 6. april 2020