Bevaringsprogramma

Næs jernverk

Da Næs jernverk ble lagt ned i 1959, hadde det vært i drift i nesten 300 år. I dag er det museum på det gamle jernverket.

Næs Jernverk, Tvedestrand. Foto: Lisen Roll / Riksantikvaren

Næs Jernverk ligger i Tvedestrand kommune i Aust-Agder. Anlegget er lokalisert langs begge sider av Storelva, med produksjonsbygg og arbeiderboliger øst og nordøst for verket.

Næs jernverk i bevaringsprogrammet

Formålet med Næs jernverk i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre en representant for jern- og stålverksindustrien fra andre halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Hammerbygningen med Maskinen i bakgrunnen til venstre. Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Hammerbygningen med Maskinen i bakgrunnen til venstre. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Jern- og stålverksindustriens historie

Norsk jern- og stålproduksjon i form av jernverk kom i gang på 1500-tallet. Tidligere hadde jern vært utvunnet av myrmalm i Norge. På 1500-tallet skjedde det en revolusjon av gruvedriften i Europa, som følge av ny teknologi. Den nye driftsmåten innebar at store malmforekomster ble tilgjengeliggjort.

Jernverkene var eksempler på de første større industrivirksomhetene i Norge og var en del av protoindustrien som utnyttet norske ressurser. Næs var sammen med Fritzøe jernverk og Bærum Jernverk de største industribedriftene ved inngangen til 1800-tallet. En regner med at det har vært om lag 50 produksjonssteder for jern og stål i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. De resterende deler av næringen i dag har enten råjern som biprodukt eller baserer seg på gjenvinning av skrapmetall.

Næs jernverks historie

Næs Jernverk har sin opprinnelse i 1655, da kjent som Baaseland jernverk. Fra 1738 ble virksomheten samlet ved Storelva og navnet ble endret til Næs Jernverk. I 1799 ble verket kjøpt av Jacob Aall som gjennomførte flere forbedringer og utvidelser. I denne perioden ble Næs Jernverk kjent for sine støpejernvarer og ovner.

Fra 1870 og de neste 30 årene var Næs landets eneste jernverk. Jernverket klarte å opprettholde driften ved å satse på foredling av eget jern til stålprodukter, blant annet til kanoner for Forsvaret. Egelands verk ble kjøpt og drevet parallelt av Jacob Aall & Søn i 1853 og frem til verket gikk konkurs i 1884. I 1885 ble Jacob Aall & Søn omorganisert til aksjeselskap som fremdeles eksisterer i dag.

Jernproduksjonen opphørte i 1909, men verket fortsatte som stålverk basert på innkjøpte varer. I 1959 ble det lagt ned, etter å ha vært i drift i nesten 300 år.

Næs jernverk er fredet og Næs Jernverksmuseum holder i dag til på anlegget.

På Næs jernverk står et av få bevarte digelstålverk i verden. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
På Næs jernverk står et av få bevarte digelstålverk i verden.
Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren
Maskinen. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Maskinen.
Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Publisert: 2. august 2022