Bevaringsprogramma

Bevarings­program for tekniske og industrielle kulturminner

Målet til bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre, sette i stand og vedlikeholde et utvalg prioriterte anlegg.

Bredalsholmen Verft
Bredalsholmen Verft i Kristiansand er ett av de utvalgte anleggene som har fått tilskudd til istandsetting gjennom bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Foto: Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Hva er et teknisk og industrielt kulturminne?

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi.

Dette omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur, så vel som steder benyttet til sosiale aktiviteter som boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg.

Arbeidet i bevaringsprogrammet

Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner skal primært sikre de 15 prioriterte anleggene som helhetlige kulturmiljøer.

Sekundært skal bevaringsprogrammet sikre et representativt utvalg som viser og underbygger anleggenes historiske, teknologiske, industrielle, sosiale, arkitektoniske og/eller vitenskapelige verdi.

Tyssedal kraftstasjon
Tyssedal Kraftstasjon i Hordaland er eitt av dei utvalde anlegga som har fått tilskot til istandsetting gjennom bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminne. Foto: Birger Lindstad Riksantikvaren

Videre skal bevaringsprogrammet gjenspeile en næringsmessig og geografisk representativitet.

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 2. august 2022