Eøs-prosjekt

FIXUS – jevnlig vedlikehold av kulturarv

I mange land står kulturminner uten nødvendig tilsyn i årevis, og skader som begynner i det små kan utvikle seg til dyre og omfattende restaureringsprosjekter. Basert på modeller fra Nederland og Slovakia, ønsker Litauen gjennom prosjektet FIXUS å etablere et system for jevnlig, preventivt vedlikehold av kulturarv.

Publisert: 10. juni 2020 | Endret: 14. august 2023

En varebil med teksten Fixus Mobilis, stående på en grønn plen foran et historisk bygg med tårn.
Rullende vedlikehold av kulturminner I FIXUS- prosjektet vil tre ambulerende team med håndverkere etableres, med ansvar for å vedlikeholde, observere, studere og rapportere på statusen for 200 utvalgte kulturminner. Foto: Fixus Mobilis

Om prosjektet

I Slovakia har de hatt gode erfaringer med EØS-prosjektet Pro Monumenta, Inspirert av den nederlandske modellen Monumentenwacht kombineres tilstandskontroll og enkle vedlikeholds- og sikringstiltak med bruk av «rullende verksteder», det vil si egne biler med team av kompetente håndverkere. Modellen tilbyr bygningseiere regelmessig sjekk og enkle tiltak på bygningen, utført av fagfolk på en effektiv måte. På høye bygninger kan arbeidet utføres ved hjelp av stige eller klatreutstyr, slik at man ikke trenger å bruke stillas.

Denne modellen for å utføre jevnlig preventivt vedlikehold av kulturarv kopieres nå i Litauen gjennom prosjektet FIXUS. I tillegg vil Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjonen for Kirkelige Virksomheter (KA) prøve ut et tilsvarende system her i Norge, under navnet Kirkevakta. I prosjektet FIXUS vil tre ambulerende team med håndverkere etableres, med ansvar for å vedlikeholde, observere, studere og rapportere på statusen for 200 utvalgte kulturminner. I tillegg vil disse teamene utføre mindre vedlikeholdsarbeid og utforme individuelle vedlikeholdsplaner for kulturminnenes eiere. Det planlegges også seminarer og kurs i forvaltning og vedlikehold av kulturminner i regionene hvor disse 200 kulturminnene ligger.

Norsk partnerskap

Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) og Riksantikvaren deltar som norske partnere i dette prosjektet. Parallelt med at FIXUS starter opp i Litauen, starter pilotprosjektet Kirkevakta opp i Norge, finansiert av Riksantikvaren, KA og delvis av de aktuelle kirkene. Arbeidet skal utføres på kirkene i Asker kommune, i samarbeid med Asker kirkelige fellesråd.

Kirkevakta vil bruke samme metodologi som Monumentenwacht, Pro Monumenta og FIXUS, men uten at det ansettes egne håndverkere. I stedet vil oppdraget med det regelmessige vedlikeholdet gå til en privat tilbyder. Gjennom partnerskapet i FIXUS vil den litauiske prosjektpromotøren, KA og Riksantikvaren kunne utveksle erfaringer fra de to prosjektene.

Link til prosjektets hjemmeside:

Home | FixusMobilis

Preventivt vedlikehold Demonstrasjon av preventivt vedlikehold på en kirke, utført av håndverker med klatresele
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
Studietur til Antwerpen Representanter fra prosjektpromotøren, KA og Riksantikvaren på studietur i Flanderen for å lære om den originale modellen "Monumentenwacht"
Preventivt vedlikehold Demonstrasjon av preventivt vedlikehold på en kirke, utført av håndverker med klatresele
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Cultural Heritage Centre

 • Norsk partner

  Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) og Riksantikvaren

 • Partners nettsted

  www.ka.no

 • Andre partnere

  Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture og Lithuanian Monuments

 • Beløp

  € 1,611,765