Eøs-prosjekt

FIXUS – jevnlig vedlikehold av kulturarv

FIXUS mobilis er et system for jevnlig, preventivt vedlikehold av kulturarv for hele Litauen. Modellen er basert på erfaringer fra EØS-prosjektet Pro monumenta, og er i samarbeid med pilotprosjektet ‘Kirkevakta’ i Asker kommune.

Publisert: 10. juni 2020 | Endret: 8. desember 2023

En varebil med teksten Fixus Mobilis, stående på en grønn plen foran et historisk bygg med tårn.
Rullende vedlikehold av kulturminner I FIXUS- prosjektet vil tre ambulerende team med håndverkere etableres, med ansvar for å vedlikeholde, observere, studere og rapportere på statusen for 200 utvalgte kulturminner. Foto: Fixus Mobilis

Om prosjektet

Litauen har mange eldre kulturminner. Faktisk er over 200 000 steder registrert i Litauens nasjonale kulturminneregister. Disse varierer i både størrelse og utforming, og kan være alt fra store eiendommer som slott eller herskapshus, til små trehus eller sten-strukturer. Felles for dem er alle er at de krever vedlikehold.

Det er som regel mer bærekraftig og kostnadsbesparende å arbeide kontinuerlig med vedlikehold av kulturminner, enn å gjennomføre store restaureringsprosjekter etter at de har fått forfalle over tid. Dessverre får mange kulturminner i Litauen for lite tilsyn. Noe av grunnen til dette er at eierne mangler kunnskap om hvilke tiltak som trengs, og hvordan de skal gjennomføres.  

Prosjektet ‘Fixus mobilis’ har som mål å forbedre det jevnlige vedlikeholdet av Litauens mange kulturminner. Prosjektet er inspirert av erfaringer fra EØS-prosjektet Pro Monumenta i Slovakia, og ‘Monumentenwacht’ i Nederland. 

Gjennom prosjektperioden har de nådd målet om å etablere en ambulerende tjeneste for vedlikehold av kulturminner. I dag kjører tre «rullende verksteder» på Litauens veier, og besøker eiendommer som har behov for det. De rullende verkstedene består av større biler som er utstyrt med det som trengs av både verktøy og kompetente håndverkere for å gjennomføre tilsyn og enkle vedlikeholdstiltak på bygningene.  

En viktig del av prosjektet er å øke kunnskap blant eierne av kulturminner. Når håndverkerne i ‘Fixus mobilis’ kommer på besøk, lager de tilpassede vedlikeholdsplaner til hver eiendom de besøker, og viser eierne hvordan de selv kan utføre vedlikeholdstiltak i fremtiden. Ofte er disse svært enkle, som å rense takrenner, reparere takstein eller vedlikeholde gamle dører og vinduer.

Håndverkerne i Fixus mobilis holder også workshoper for både barn og voksne for å øke den generelle kunnskapen om vedlikehold av gamle bygg, og verdien av å ta vare på dem.  

Fixus mobilis både samler informasjon om kulturminnenes tilstand og hvilke tiltak det er mest behov for. Prosjektet er dermed et kunnskapsnav for kulturminner i Litauen. 

Norsk partnerskap

Mange kirker i Norge er krevende å vedlikeholde. De er høye, store og komplekse bygninger, og det kreves kunnskap og erfaring når feil og mangler skal vurderes.

Parallelt med at ‘Fixus mobilis’ startet opp i Litauen, startet også ‘Kirkevakta’ opp her i Norge. Målet med ‘Kirkevakta’ er å teste ut en tjeneste for jevnlig vedlikehold av kirker i Asker kommune.

I prosjektet fikk 14 kirker tilhørende Asker kirkelige fellesråd, i tillegg til fem andre eiendommer, jevnlig tilsyn. Firmaet ‘Haandverkerne AS’ besøkte hver eiendom to ganger i året. En gang om våren hvor kirkene ble grundig gjennomgått og bilder ble tatt med drone av eiendommen, og en gang om høsten hvor vedlikeholdsarbeidet ble utført.  

Gjennom EØS-samarbeidet fikk Kirkevakta midler til å gjennomføre bilaterale aktiviteter sammen med ‘Fixus mobilis’. I starten av prosjektet trengte både Kirkevakta og ‘Fixus mobilis’ å innhente kunnskap om hvordan ambulerende tjenester fungere, og finne ut hvordan disse bør se ut i henholdsvis Norge og Litauen. De har organisert flere felles seminarer for å utveksle kunnskap om blant annet organisering av ambulerende tjenester og konsekvenser av klimaforandringer for vedlikehold av kulturminner. De har også hatt felles studieturer til Nederland og Slovakia.

Selve tjenesten for jevnlig tilsyn ble finansiert av Riksantikvaren, KA og delvis av kirkene som mottar tjenesten. Det vil si kirkene i Asker kommune, i samarbeid med Asker kirkelige fellesråd.  

 

Home | FixusMobilis

Preventivt vedlikehold Demonstrasjon av preventivt vedlikehold på en kirke, utført av håndverker med klatresele
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
et rullende verksted En av de tre varebilene som brukes i prosjektet Fixus.
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
Inspeksjon av tak Håndverker i Fixus inspiserer tilstanden på taket
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
Et litauisk kulturminne Et tradisjonelt litauisk hus bygget i tre
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
Reparasjon av stenmur Vedlikehold av stenmur på eiendom i Litauen
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
Reparasjon Håndverker i Fixus utfører vedlikehold på mur
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
Studietur til Antwerpen Representanter fra prosjektpromotøren, KA og Riksantikvaren på studietur i Flanderen for å lære om den originale modellen "Monumentenwacht"
Rullende verksted To av de tre varebilene i prosjektet Fixus
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Cultural Heritage Centre

 • Norsk partner

  Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

 • Partners nettsted

  www.ka.no

 • Andre partnere

  Riksantikvaren, Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture og Lithuanian Monuments

 • Beløp

  € 1,611,765