Eøs-prosjekt

«Fixus»: jevnlig, preventivt vedlikehold av kulturarv

I mange land står kulturminner uten nødvendig tilsyn i årevis, og skader som begynner i det små kan utvikle seg til dyre og omfattende restaureringsprosjekter. Basert på modeller fra Nederland og Slovakia, ønsker Litauen gjennom prosjektet «Fixus» å unngå dette, basert på filosofien om at jevnlig, preventivt vedlikehold er bedre for både kulturminnet og lommeboka.

Publisert: 10. juni 2020 | Endret: 26. november 2021

Preventivt vedlikehold Demonstrasjon av preventivt vedlikehold på en kirke, utført av håndverker med klatresele Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren

Om prosjektet

I Slovakia har de hatt gode erfaringer med EØS-prosjektet «Pro Monumenta». Inspirert av den nederlandske modellen «Monumentenwacht» kombineres tilstandskontroll og enkle vedlikeholds- og sikringstiltak med bruk av «rullende verksteder», det vil si egne biler med team av kompetente håndverkere. Modellen tilbyr bygningseiere regelmessig sjekk og enkle tiltak på bygningen, utført av fagfolk på en effektiv måte. På høye bygninger kan arbeidet utføres ved hjelp av stige eller klatreutstyr, slik at man ikke trenger å bruke stillas.

Denne modellen for å utføre jevnlig preventivt vedlikehold av kulturarv kopieres nå i Litauen gjennom prosjektet «Fixus». I tillegg vil Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjonen for Kirkelige Virksomheter (KA) prøve ut et tilsvarende system her i Norge, under navnet «Kirkevakta».

I prosjektet «Fixus» vil tre ambulerende team med håndverkere etableres, med ansvar for å vedlikeholde, observere, studere og rapportere på statusen for 200 utvalgte kulturminner. I tillegg vil disse teamene utføre mindre vedlikeholdsarbeid og utforme individuelle vedlikeholdsplaner for kulturminnenes eiere. Det planlegges også seminarer og kurs i forvaltning og vedlikehold av kulturminner i regionene hvor disse 200 kulturminnene ligger.

Norsk partnerskap

Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) og Riksantikvaren deltar som norske partnere i dette prosjektet. Parallelt med at «Fixus» starter opp i Litauen, starter pilotprosjektet «Kirkevakta» opp i Norge, finansiert av Riksantikvaren, KA og delvis av de aktuelle kirkene. Arbeidet skal utføres på kirkene i Asker kommune, i samarbeid med Asker kirkelige fellesråd.

«Kirkevakta» vil bruke samme metodologi som «Monumentenwacht», «Pro Monumenta» og «Fixus», men uten at det ansettes egne håndverkere. I stedet vil oppdraget med det regelmessige vedlikeholdet gå til en privat tilbyder.

Gjennom partnerskapet i «Fixus» vil den litauiske prosjektpromotøren, KA og Riksantikvaren kunne utveksle erfaringer fra de to prosjektene.

Preventivt vedlikehold Demonstrasjon av preventivt vedlikehold på en kirke, utført av håndverker med klatresele
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
Studietur til Antwerpen Representanter fra prosjektpromotøren, KA og Riksantikvaren på studietur i Flanderen for å lære om den originale modellen "Monumentenwacht"
Preventivt vedlikehold Demonstrasjon av preventivt vedlikehold på en kirke, utført av håndverker med klatresele
Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Cultural Heritage Centre

 • Norsk partner

  Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA); Riksantikvaren (kontaktperson: Vegard Berggård)

 • Partners nettsted

  www.ka.no

 • Beløp

  € 1,611,765