NB!-registeret

Inneholder veiledning for saksbehandling i forbindelse med planlegging i eller ved NB!-områder, samt hvilke faglige kriterier som legges til grunn i utvelgelse og avgrensing av NB!-områder. Dette er kriterier, som sammen med anbefalinger i Riksantikvarens bystrategi, bør legges til grunn ved forvaltning og utvikling av NB!-områdene.

Her finner du NB!-registeret. NB!-områdene er også å finne i Askeladden.

Current View