Nyheter

Brannen i Porsgrunn

Det er ikke meldt om personskader etter brannen i Meierigården i Porsgrunn sentrum, men skadene på den kulturhistoriske bygningen fra forrige århundreskifte er dessverre store.

Publisert: 17. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Foto av Meierigården i Porsgrunn rundt år 2004
Meierigården i Porsgrunn Bilde fra rundt år 2004, før siste oppussing i 2021. Foto: Siv Nytrøen Leden, Riksantikvaren

– Så vidt vi vet ble heldigvis ingen skadet, men hvert eneste kulturminne som brenner er et tap. Denne gangen brant det i en bygning som er en viktig del av det historiske Porsgrunn med sin særpregete og flotte arkitektur. Å se Meierigården i Porsgrunn sentrum i flammer, gjør inntrykk på oss alle, sier Linda Veiby, seksjonssjef i Kulturminneavdelingen til Riksantikvaren.

Det brant i Meierigården i Porsgrunn natt til fredag 17. mars.

Kulturhistorisk bygning

Meierigården ble oppført i Porsgrunn sentrum tidlig på 1900-tallet. Det er en viktig bygård i det sentrale historiske området på denne siden av byen, som ligger i Vestfold og Telemark fylke.

De store meieriene i Norge slo seg typisk opp på begynnelsen av 1900-tallet og hadde mulighet til å bygge monumentale bygninger. Bygården i Storgata 115 i Porsgrunn er en murbygning. Fasaden ble renovert høsten 2021.

Bygningen er ikke fredet, men den er vernet som en del av hensynssonen i kommuneplanen. I kulturminneplanen for Porsgrunn er bygningen definert i kategori 1.

Historisk bilde av Meierigården i Porsgrunn
Meierigården i Porsgrunn Historisk foto Foto: R. Larsson, Porsgrunn

Brannsikring i bymiljø

Ansvaret for brannsikring i Norge er delt mellom kommunen, bygningseier og allmennheten. Alle plikter å gripe inn for å stoppe branntilløp.

–Man kan aldri fullt ut sikre seg mot brann, men man kan gjøre mye, sier Veiby. – Det er viktig at kommunen lager brannsikringsplan, brannvesenet må være forberedt på risikoen og eierne må sikre egne bygg. For eksempel ble bybrannen i Risør vinteren 2021 oppdaget av et varmesøkende kamera. Selv om tre bygg tragisk nok brant ned der, ble skadene begrenset. Vi oppfordrer alle som eier eller bruker kulturminner til å sjekke det elektriske anlegget, og sjekke at varsling og brannslukkingsutstyr fungerer, sier Veiby.

Riksantikvaren har en tilskuddsordning for brannsikring av tette trehusmiljøer, hvor eiere kan søke om støtte via fylkeskommunen. I 2023 fordelte Riksantikvaren 13 millioner til fylkeskommunene, slik at de kan gi tilskudd til ulike brannsikringsprosjekter. Fylkeskommunene i Norge hadde fått inn søknader om støtte på rundt 10 millioner kroner mer.

– Søknadene viser at behovet er større enn den økonomiske rammen vi har til rådighet for å sikre verneverdige, tette trehusmiljøer, og vi hos Riksantikvaren har bare denne tilskuddsordningen til brannsikring i byer. Vi ser at dette er krevende for kommunene og fylkeskommunene våre, sier Veiby.

Riksantikvaren har også utarbeidet en veileder med bybrannsikring som tema. Den tar særlig for seg brannsikring av verneverdig, tett trehusbebyggelse, men inneholder råd som kan være relevante for historiske bymiljøer generelt.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153