EØS-midlene

Romania

Det rumenske kulturprogrammet fokuserer på kulturarvens rolle i lokal og regional utvikling med vekt på sysselsetting, opplæring i tradisjonshåndverk og sosial inkludering.

Stavropoleos-klosteret Stavropoleos-klosteret i Bucuresti ble bygget 1724 av den greske munken Ioannikios Stratonikeas. Klosteret ble restaurert på 1900-tallet etter å ha blitt skadet av flere jordskjelv. Foto: Kristin Eliassen, Riksantikvaren

Om programmet

Midlene i Romania går til restaurering og ny bruk av kulturminner, til innovative utstillinger og til kultursamarbeid (se Kulturdirektoratets nettsider for denne delen av programmet). En del av midlene er satt av til prosjekter som skal forbedre situasjonen til landets rom-befolkning.

Donau-deltaet Helt øst i Romania renner Donau, Europas nest lengste elv, ut i Svartehavet. Donaudeltaet er hjem til over 300 fuglearter og er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste Foto: Kristin Eliassen, Riksantikvaren

Prosjekter i denne perioden

I utlysningen «Restoration and revitalization of monuments» ble ni prosjekter finansiert. Fem av disse har norsk partner.

Se listen over alle prosjektene her.

Prosjektene med norsk partner ligger i vår prosjektbank, med bilder og utdypende informasjon om prosjektenes aktiviteter, mål og partnerskap.

De utvalgte prosjektene med norsk partner:

Det rumenske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 29.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 18.000.000

Kontakt

Vegard Berggård
Seniorrådgiver

vebe@ra.no

Publisert: 1. april 2020 | Endret: 19. april 2024