Freder Tater-Millas hus

Ved Spulsåsen i Solør står et enkelt, lite bolighus tett inntil landeveien. Nå er det freda.

Høring: Fredningsforslag av låven på Tomta, Peistorpet.

Låven på Tomta, Peistorpet bærer en uvanlig stor mengde innrissede magiske symboler. Bruken av magiske symboler finnes på flere av kulturminnene, men omfanget gjør låven på eiendommen Tomta til et sjeldent kulturminne av nasjonal verdi. Høringsfrist er 1. februar 2024.

Trygge havner for frivilligheten

Fartøyvernet er et kulturminnefelt med sterk frivillighet. I denne kronikken skriv seksjonsleiar Linda Veiby om fartøyvernet og behovet for trygge havner.

Bildet viser utsyn mellom norsk skog mot et vann og ut mot holmene

Akkasaari/Kjerringholmen er freda

I innsjøen Rødgden i Grue Finnskog, helt på grensa til Sverige, ligger en liten holme med rester etter tre skogfinske graver, beskyttet under høye furukroner. – Vi freder holmen som et sentralt skogfinsk kulturminne som det fortsatt i dag knytter seg minner, tro og tradisjon til, sier riksantikvar Hanna Geiran.