Tilskudd

Tilskudd til kulturminner og kulturmiljø

Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om tilskudd til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel. Tilskuddsordningene har søknadsfrist én gang i året.

TilskuddsordningerHer finner du en oversikt over alle tilskuddsordninger for kulturminner.
Søknadsportalen DigisakFor mange av tilskuddsordningene skal søknaden leveres i søknadsportalen Digisak, og det er fylkeskommunen eller Sametinget som behandler søknaden. Mer informasjon om dette finner du på de enkelte tilskuddsidene.

Andre relevante tilskuddsordninger

Kulturminnefondet er en tilskuddordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Til Ungdommen gir tilskudd til formidling av lokal kulturarv til ungdom og unge voksne.

Bygg og bevar har laget en oversikt over ulike støtteordninger man kan søke på.

Tilskudd er overføringer fra statsbudsjettet til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål.

Tilskuddsforvaltning er administrasjon av tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd og omfatter utlysning, saksbehandling, tildeling, kontroll, oppfølging og vurdering av måloppnåelse. (DFØ)

Publisert: 23. oktober 2022 | Endret: 14. juni 2024