Aktuelt

Siste nytt!

På denne siden finner du siste nytt fra alle våre kanaler samlet på en side.

Riksantikvarens podcast

Episode 7 – del 2

Episode 7 – del 1

Episode 6

Episode 5

Episode 4

Alle episoder

Riksantikvaren

Riksantikvaren ble opprettet 15. november 1912 som et eget embete for å ta hånd om våre nasjonale kulturminner. Vi jobber for å tare på ulike typer kulturmiljøer og kulturminner, som gamle hus, arkeologiske kulturminner, kirker og historiske fartøy. Riksantikvaren er et fagdirektorat underlagt Klima- og miljødepartementet og vi utøver den nasjonale kulturminnepolitikken besluttet av Stortinget og regjeringen. Vi skal være rådgiver for departementet i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljøer, frede kulturminner ved enkeltvedtak eller forskrift, og kunne reiseinnsigelse i kommunale plansaker, hvis nasjonale kulturminneinteresser er truet. Riksantikvar Hanna Geiran ble utnevt som ny riksantikvar 26. oktober 2018. Hun har vært ansatt hos Riksantikvaren siden 2005, og ble seksjonssjef i 2012. I 2014 ble hun avdelingsdirektør for kulturminneavdelingen. Geiran er utdannet sivilarkitekt og har tidligere jobbet med ulike byggeoppgaver, blant annet antikvarisk rehabilitering. Stillingen er et åremål med varighet på seks år. Tidligere riksantikvarer: Jørn Holme (2009-2018), Nils Marstein (1995-2009), Øivind Lunde (1991-1995), Stephan Tschudi-Madsen (1978-1991), Roar Hauglid (1958-1978), Arne Nygård-Nilssen (1946-1958), Harry Fett (1913-1946), Herman Major Schirmer, (1912-1913).
Riksantikvaren
Riksantikvaren13 timer siden

Brannen i trehusmiljøet i Risør sentrum er en påminnelse om hvor viktig det er med gode brannsikringstiltak. Varmesøkende kameraer var avgjørende for at omfanget av brannen ikke ble større.

Les mer her 👇
https://www.riksantikvaren.no/siste-nytt/pressemeldinger/brannen-i-risor/

Riksantikvaren
Riksantikvaren15 timer siden

Eksempelsamling 💡

Bispestova i Lavik er eit godt eksempel på istandsetting og restaurering. Ein av suksessfaktorane her er initiativtakarane ved venneforeininga som i stor grad har drive dugnad og engasjert dyktige handverkarar.

Heile takkonstruksjonen måtte bytast ut, grunna store...

Publisert: 9. desember 2019 | Endret: 29. januar 2021