Klima

Klima og kulturminner

Klimaendringene påvirker samfunnet vårt, og vil fortsette å gjøre det i årene som kommer. Med et klima i endring står vi i fare for å miste viktige kulturminner, kulturmiljø og landskap. Riksantikvaren og kulturmiljøforvaltningen jobber med klimatilpasning og kunnskap om hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Vi jobber også med å redusere klimagassutslippene innenfor sektorens arbeidsområder.

Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning - 2021 til 2030

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 18. august 2021