Klima

Klima og kulturminner

Klimaendringene pågår nå, og de fysiske endringene har vi bare så vidt sett begynnelsen på. Her kan du lese om hva vi kan gjøre for å redusere klimabelastingene, hvilke konsekvenser det vil få for kulturminnene og hva vi kan gjøre for å tilpasse disse til det endrede klimaet.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 25. august 2020