Klima

Klima og kulturmiljø

Klimaendringene påvirker samfunnet vårt, og vil fortsette å gjøre det i årene som kommer. Med et klima i endring står vi i fare for å miste viktige kulturminner, kulturmiljø og landskap. Riksantikvaren og kulturmiljøforvaltningen jobber med klimatilpasning og kunnskap om hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Vi jobber også med å redusere klimagassutslippene innenfor sektorens arbeidsområder.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 3. april 2024