Fredar radiohistorie på Svalbard

– Isfjord radio syner Svalbards historie med kommunikasjonsteknologi, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Revidert håndbok for konsekvensutredninger

Håndboka viser hvordan de ulike klima- og miljøtemaene skal kartlegges og utredes i en konsekvensutredning av reguleringsplaner og tiltak. Håndboka (M-1941) er laget i samarbeid mellom Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

Steinberg gård, bolig og vognskjul

Steinberg gård fredes

Steinberg var gården til den norske eidsvollsmannen Lauritz Weidemann og familien. Den storslåtte hagen og parken har stått nesten urørt siden 1850-tallet. Nå freder Riksantikvaren hele embetsmannsgården på Toten.