Umistelig arv

Bilde av Geirangerfjorden er en del av Vestnorsk fjordlandskap, som er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Ludovic Péron via Wikimedia Commons.
En kortere versjon av denne kronikken sto på trykk i Klassekampen tirsdag 16. juli 2019. Av Hanna Geiran, riksantikvar I perioden 2017 til 2021 er Norge medlem av verdensarvkomitéen. Sammen med 20 andre land, avgjør...

Kulturminner i hardt vær

Bilde av bygninger knyttet til Hedmarksmuseet på Hamar etter flommen i Mjøsa i 1995. Foto: Jan Haug, Domkirkeoddens fotoarkiv
Klimaendringene merkes over hele kloden, med svært ulike konsekvenser. Mange steder vil klimaendringene kunne bety radikale forandringer i menneskers livsgrunnlag og tilgang på ressurser. Mens man i enkelte deler av verden vil oppleve ekstrem varme...