Verdensarv

Fire punkter på Struves meridianbue

Struves meridianbue var den første storskalerte, vitenskapelige oppmålingen i verden. Den ble gjennomført i perioden 1816 til 1852 under ledelse av Friedrich Georg Wilhelm Struve. Meridianbuen er enestående i sitt omfang og kvalitet, og representerer et viktig element i geovitenskapens historie.

Struve skábman
Struve skábman Hámmárfeasta bázzi čalmmustahttá davimus čuoggá Struve-meridiánas, mii lea nannámis. Foto: Foto: Zenisk

Meridianbuen

Struves meridianbue var den første storskalerte, vitenskapelige oppmålingen i verden. Den ble gjennomført i perioden 1816 til 1852 under ledelse av Friedrich Georg Wilhelm Struve. Meridianbuen er enestående i sitt omfang og kvalitet, og representerer et viktig element i geovitenskapens historie.

Målepunkt og astronomiske observasjoner

Meridianbuen ble målt ved hjelp av en triangelkjede som strekker seg fra Svartehavet til Hammerfest, i alt 265 målepunkter i terrenget. Kjeden strekker seg gjennom ti land: Norge, Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland, Moldova og Ukraina. 15 av disse punktene ligger i kommunene Hammerfest, Alta og Kautokeino, tillegg er en basis (fysisk målt avstand) i Alta med tilhørende ekspansjonsnett. 4 målepunkt er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.

I tillegg til målepunktene ble det foretatt astronomiske observasjoner på 13 steder langs meridianen for å beregne buegraden og jordas form langs meridianbuen. En av disse målingene ble foretatt i Hammerfest.

Nøyaktigheten

Oppmålingen til Struve sto seg i over 100 år, helt til teknologien gjorde det mulig med satelittbaserte presisjonsmålinger.

Struves meridianbue var det første teknisk-vitenskapelige kulturobjekt som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det var også den første transnasjonale innskrivingen som omfatter mer enn to land.

Struves meridianbue ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2005.

Se deg rundt ved meridianstøtten i Hammerfest

Bla i bilder av Struves meridianbue

Fire av målepunktene på Struves meridianbue som ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2005 ligger i Finnmark. På bildet ser du meridianstøtten på Fuglenes i Hammerfest som ble oppført i 1854. Foto: Mittet @Riksantikvaren
Mihtidančuoggá Struve meridiánagierddus Fuglenesas: Njeallje mihtidančuoggá Struve meridiánagierddus mat sisačálihuvvojedje UNESCO máilmmiárbelistui 2005:s gávdnojit Finnmárkkus. Govas oainnát meridiánabácci Fuglenesas Hámmárfeasttas mii ceggejuvvui 1854:s.
Foto: Mittet, Riikkaantikvára
Statuen utenfor Hammerfest ble reist i 1854. Gjerdet rundt ble bygget noen år senere. Foto: Riksantikvarens arkiv
Struve meridiánagierdu: Bázzi olggobealde Hámmárfeastta mii ceggejuvvui 1854:s. Áidi mii lea dan birra, ceggejuvvui moadde jagi maŋŋel.
Foto: Riikkaantikvára
Kartet over Struves meridianbue. De 34 røde prikkene på kartet markerer verdensarvstedene. Illustrasjon: historicair (CC BY-SA) via Wikimedia Commons
Kárta Struve meridiánagierddus:: : Kárta Struve meridiánagierddus. Diet 34 čuoggá mat leat kárttas, čalmmustahttet máilmmiárbeguovlluid.
Foto: Illustrasjon av historicair (CC BY-SA) via Wikimedia Commons

Publisert: 17. februar 2020 | Endret: 9. desember 2020