Verdensarv

Vegaøyan

Vegaøyan ligger på Helgelandskysten i Nordland. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste 10 000 årene. Etterhvert som de første øyene ble bosatt formet det karakteristiske landskapet seg i samspill med fiskerbonden og en ugjestmild, men rik natur.

Skjærvær Vegasulluin Helgelándda rittus Nordlánddas. Guovllus lea doaimmahuvvon guolásteapmi ja bivdu dan maŋemus logi duhát jagi. Vilda hávddaid monne- ja uvjačoaggin lea leamaš dehálaš oassi ealáhusvuođus gaskaáiggi rájes. Vegasullot leat Unesco máilmmiárbelisttus.
Skjærvær Skjærvær Vegasulluin Helgelándda rittus Nordlánddas. Guovllus lea doaimmahuvvon guolásteapmi ja bivdu dan maŋemus logi duhát jagi. Vilda hávddaid monne- ja uvjačoaggin lea leamaš dehálaš oassi ealáhusvuođus gaskaáiggi rájes. Vegasullot leat Unesco máilmmiárbelisttus. Foto: Jon Brænne, NIKU

Om Vegaøyan

Det 1037 km² store kulturlandskapet omfatter øyer, holmer, skjær og sjø.

Vegaøyan består av femten øyvær hvor tilsammen 59 øyer har vært bebodd. Et øyvær er en gruppe av bebodde og ubebodde øyer som sammen utgjør en sosial enhet.

Allerede i skrifter fra slutten av 800-tallet er ærfugldrift omtalt som næringsveg i Norge. Gjennom middelalderen og fram til i dag har sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene vært en viktig del av næringsgrunnlaget på Helgelandskysten. Fremdeles holdes tradisjonen med dunsanking for dyneproduksjon i hevd på flere øyer i verdensarvområdet.

Ærfugldriften har vært en næringsvei drevet av kvinner og innskrivingen på verdensarvlisten er også å regne som en hyllest til deres innsats.

Verdensarv

Vegaøyan ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 2004.

Se deg rundt på Vegaøyan

Bla i bilder fra Vegaøyan

Skjærvær hápman
Skjærvær hápman: Skjærvær guolástushápman Vegas Nordlánddas. Bárrobuođut huksejuvvojedje vai šaddá buoret hápmandilli muhtorskeittáide
Foto: Riikaantikvára
E-husa på Vega blir reinsa og får ny tang kvart år. Verdiskapingsprosjektet «Den verdifulle kystkulturen i Nordland» har bidratt til å føre kunnskapen om ærfuglen som husdyr vidare og til at edderdunsprodukt nok ein gong er på marknaden. Foto: Marit Bendz / Riksantikvaren
E – viessu Vegas: E - viesut Vegas ráidnejuvvojit ja dohko bidjet ođđa debbuid juohke jagi. Árvoháhkanprošeakta “Mávssolaš riddokultuvra Nordlánddas” lea leamaš mielde fievrrideames máhtu viidáset hávdda birra leat oapmin ja dasa ahte uvjabuvttadeapmi fas lea gávppiide boahtán.
Foto: Marit Bendz, Riikaantikvára
Skjærvær er en del av verdensarvområdet Vegaøyan. Foto: Jon Brænne / Riksantikvaren
Skjærvær: Skjærvær lea oassi Vegasulluid máilmmiárbeguovllus
Foto: Jon Brænne, Riikaantikvára
Fra vakre Hysvær på Vegaøyan. Foto: J.H. Jørgensen Vegaøyan verdensarv
Hysvær Vegas:: Čáppa Hysvær Vegasulluin.
Foto: J.H. Jørgensen
Vegasullot:
Fra Skjærvær på Vega som ble innskrevet på Verdensarvlisten i 2004. Foto: Jon Brænne / Riksantikvaren
Vegasullot:: Skjærværa Vegas mii sisačállojuvvui Unesco máilmmiárbelistui 2004:s.
Foto: Jon Brænne, Riikaantikvára
Vega:
Vegaøyene
Vega:: Vegasullot

Publisert: 12. februar 2020 | Endret: 23. november 2020