Arkiver

Arkiver

Riksantikvarens arkiver forteller om kulturminnevernets mangfoldige historie via sine ulike samlinger. Arkivet har en rikholdig samling av tegninger og oppmålinger fra midten av forrige århundre og fram til i dag, og en stor samling eldre fotografier. Mange av disse er tilgjengelige for publikum på kulturminnebilder.ra.no. Vi har og et  portrettarkiv og tegningsarkiv som er åpent for publikum.

Tegning av Valdisholm borg

Riksantikvarens arkiv

Arkivet har en rikholdig samling av tegninger og oppmålinger fra midten av forrige århundre og fram til i dag, og en stor samling eldre fotografier. Arkivet er åpent for besøkende etter avtale.

Arkivet kan kontaktes på: arkiv@ra.no
For spørsmål om kulturminnebilder.ra.no: arkiv@ra.no

Arkitekttegninger, oppmålingstegninger og skisser. Etter at Riksantikvaren ble opprettet i 1912 var samarbeidet med Fortidsminneforeningen  svært tett de første årene. Det førte bla. til at Fortidsminneforeningens oppmålingstegninger av bevaringsverdig bebyggelse ble deponert i Riksantikvarens arkiv. Dette var oppstarten til en stor samling av tegninger, skisser og akvareller som er utført av landets mest kjente arkitekter. I dag består tegningsarkivene av rundt 200 000 tegninger.

Fotografi er et viktig hjelpemiddel og verktøy i dokumentasjonsarbeidet hos Riksantikvaren. Siden opprettelsen i 1912 har Riksantikvaren lagt vekt på å samle inn fotodokumentasjon og fotografere kulturminner. Samlingene inneholder analoge foto helt tilbake til 1870.

Mye av dette bildematerialet ligger ute for publikum på kulturminnebilder.ra.no

Foto av kunstnerisk fremstilte portretter av nordmenn. Her er det registrert ca. 30 000 portretter.  Det er ca. 12 000 bilder som er digitalisert i Portrettarkivet.

Portrettarkivet ligger åpent for alle på portrettarkiv.ra.no

UNESCO

Tegninger og akvareller fra Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens arkiv er en del av Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register

Publisert: 11. oktober 2019 | Endret: 1. juni 2022