Arkiver

Arkiver

Riksantikvarens arkiver forteller om kulturminnevernets mangfoldige historie via sine ulike samlinger. Arkivet har en rikholdig samling av tegninger og oppmålinger fra midten av forrige århundre og fram til i dag, og en stor samling eldre fotografier. Mange av disse er tilgjengelige for publikum på kulturminnebilder.ra.no.

Tegning av Valdisholm borg
Valdisholm Borg Dette er tegningene til Peter Andreas Blix av Valdisholm borg som lå på en liten holme i Glomma mellom Skiptvet og Eidsberg i Østfold. Borganlegget er fra middelalderen og nevnes blant annet i Håkon Håkonssons saga. Foto: Tegning av Peter Andreas Blix, Riksantikvarens tegnigsarkiv

Tegningsarkivet

Arkitekttegninger, oppmålingstegninger og skisser. Etter at Riksantikvaren ble opprettet i 1912 var samarbeidet med Fortidsminneforeningen  svært tett de første årene. Det førte bla. til at Fortidsminneforeningens oppmålingstegninger av bevaringsverdig bebyggelse ble deponert i Riksantikvarens arkiv. Dette var oppstarten til en stor samling av tegninger, skisser og akvareller som er utført av landets mest kjente arkitekter. I dag består tegningsarkivene av rundt 200 000 tegninger.

Tegning av Balke kirke
Balke kirke Tegningen av sørfasaden er fra 1905. Foto: Olaf Brochmann Nordhagen (1883-1925)

Fotoarkivet

Fotografi er et viktig hjelpemiddel og verktøy i dokumentasjonsarbeidet hos Riksantikvaren. Siden opprettelsen i 1912 har Riksantikvaren lagt vekt på å samle inn fotodokumentasjon og fotografere kulturminner. Samlingene inneholder analoge foto helt tilbake til 1870.

Fotomaterialet består av mange ulike teknikker, fra albuminpostiver og glassplater til RC-papir og mellomformat fargedias, og gjenspeiler 130 år med fotodokumentasjon. Riksantikvaren arbeider med å digitalisere de eldste papirkopiene i sitt arkiv og nyere fargedias. I dag tas digitale bilder som legges i et digitalt arkiv sammen med digitaliserte analoge foto.

Det eldste fotomaterialet er tilgjengelig for publikum i Riksantikvarens digitale bildearkiv som ligger ute på Kulturminnebilder.no. Hvert bilde har opplysninger om hvilke regler som gjelder for bruk, og dette er i hovedsak “falt i det fri – bildet kan fritt gjengis” eller en Creative Commons-lisens av typen CC BY. Ta kontakt med bildearkiv@ra.no for nærmere informasjon om bruk av bildene.

Barn samlet rundt fontene i Torshovparken
Barn rundt drikkefontenen i Torshovparken Oslo, Ukjent datering Foto: Ukjent, Riksantikvaren

Portrettarkivet

Foto av kunstnerisk fremstilte portretter av nordmenn. Her er det registrert ca. 30 000 portretter.  Det er ca. 12 000 bilder som er digitalisert i Portrettarkivet. Portrettarkivet ligger åpent for alle på portrettarkiv.ra.no

I. W. Tegner Lith. Efter Phot/ Gyldendalske Boghandels Forlag F. Hegel

Riksantikvarens arkiv

Arkivet har en rikholdig samling av tegninger og oppmålinger fra midten av forrige århundre og fram til i dag, og en stor samling eldre fotografier.

Ta gjerne kontakt på

tlf. 922 05 354 eller

e-post: postmottak@ra.no.

Arkivet er åpent for besøkende etter avtale.

UNESCO

Tegninger og akvareller fra Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens arkiv er en del av Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register

Tegninger
Fotografier
Da Torpo nye kyrkje (til venstre) stod ferdig i 1880 ville dei rive stavkyrkja (til høgre) frå slutten av 1100-talet. Dei starta med å rive koret men da Fortidsminneforeningen kjøpte kyrkja blei rivinga stansa og skipet bevart. Skyene er teikna inn på biletet noko som er typisk for mange av bileta til C. Christensen Thomhav (1857 - 1937).Foto: C. Christensen Thomhav / RiksantikvarenKulturminnebilder
Portretter

Publisert: 11. oktober 2019 | Endret: 14. februar 2020