Bibliotek, arkiver og digitale tjenester

Riksantikvarens bibliotek

Riksantikvarens bibliotek ligger i Riksantikvarens lokaler, og er landets eneste spesialbibliotek for kulturminnevern og kulturminneforvaltning i Norge. I tillegg til den fysiske biblioteksamlingen, forvalter biblioteket Riksantikvarens Vitenarkiv og Ordnøkkelen.

Biblioteket er et offentlig fagbibliotek, og kan besøkes etter avtale.

Mennesker som sitter og leser rundt et bord i biblioteket.

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 94 05 40
E-post: bibliotek@ra.no

Biblioteket er åpent for besøk etter avtale. Ved besøk kan du se på bibliotekets samling og ta kopier. Dersom du ønsker å låne materiale, må du bestille dette gjennom et bibliotek du har tilknytning til (fjernlån).

Åpningstider:
09.00 – 15.00

Databaser og nettressurser

Her finner du en oversikt over gratis elektroniske ressurser som er spesielt relevante for kulturminneforvaltningen.

Fulltekstdokumenter og faktadatabaser

›  Riksantikvarens vitenarkiv– Alle Riksantikvarens digitale publikasjoner i tillegg til oppdragsrapporter fra eksterne leverandører, og noen få eldre plansjeverk

› Riksantikvarens informasjon om kulturminner – Informasjonsblader om praktisk vern og vedlikehold av bygninger og gjenstander, og råd til eiere og brukere av kulturminner.

› Kulturminnefondets fagstoffsider – Inneholder blant annet informasjonsark om istandsetting av bygninger/bygningsdeler på gårdsbruk.

› Kirkesøk – Nettsted fra KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) med faktaopplysninger om alle norske kirker.

› Norges kirker –  NIKUs nettsider med omfattende beskrivelse av norske kirker. Dekker følgende fylker: Akershus, Buskerud, Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Østfold. Baserer seg på bokverket Norges kirker, men inneholder mer enn dette.

› Riksantikvarieämbetets publikasjoner – Inneholder blant annet Riksantikvarieämbetets serie med enkle rådgivningsblad om bevaring av kulturminner.

› Historic England – Veiledninger fra engelsk kulturminneforvaltning

› Historic Environment Scotland – Veiledninger for istandsetting og vedlikehold av bygninger, bygningsdeler, skulpturer, steinmurer m.m.

› CCI Notes – Informasjonsark fra Canadian Conservation Institute (CCI) om konservering, restaurering og behandling av kulturhistoriske gjenstander.

› ICCROM – Alle digitale utgivelser fra ICCROM, blant annet ICCROM Conservation Series.

› UNESCO World Heritage – Publikasjoner fra World Heritage Centre, tilgjengelig digitalt.

› ICOMOS Open Archive – Vitenarkiv med digitale publikasjoner om kulturarv. Institusjonsarkiv for ICOMOS’ digitale utgivelser, i tillegg til forskningspublikasjoner fra eksterne bidragsytere.

› ICOMOS Charters and other doctrinal texts – chartere, erklæringer o.l. vedtatt av ICOMOS + noen internasjonale standarder

› GCI publications and resources – digitale utgivelser fra Getty Conservation Institute.

› Getty Research Portal – Søkeportal til digitalisert kunsthistorisk litteratur, over 100 000 bøker fra mer enn 20 institusjoner.

› Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek – Norske bøker, aviser og tidsskrifter m.m., i fulltekst (Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt).

› Stortinget. Saker – Alle saker f.o.m. 1986., proposisjoner, meldinger, innstillinger, dokumenter osv. De nyere dokumentet er lagt ut i fulltekst.

› Statsmaktene – Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstoler, fra 1814-2001

Elektroniske gratistidsskrifter

› AIC News. American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

› Arbeiderhistorie. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

› Art Bulletin. Nationalmuseum, Stockholm

› Collegium Medievale. Forening for middelalderforskere

› Conservation Perspective, The GCI Newsletter. Getty Conservation Institute

Conservation Science in Cultural Heritage

› e-Conservation journal – tverrfaglig med fokus på kulturminner og konservering

› Focus Magazine. Historic Environment Scotland

› Forskningspolitikk. NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

› Heimen. Universitetsforlaget

› Heritage Science – Tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift om kulturarv av SpringerOpen (Open Access).

› Historisk tidsskrift. Universitetsforlaget

› JAAH. The Journal of Archaeology and Ancient History. Uppsala University, Dept. of Archaeology

› Journal of Conservation and Museum Studies. University College London, Institute of Archaeology

› Kunst og kultur. Universitetsforlaget

› Lokalhistorisk magasin. Landslaget for lokalhistorie

› Meta. Historiskarkeologiska föreningen

› Mur+betong. Mur+betong AS

› News in Conservation. IIC – International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

› Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Universitetsforlaget

› Norsk museumstidsskrift. Universitetsforlaget

› Norske konserves. NKF-N, Den norske seksjon av Nordisk konservatorforbund

› Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev

› Rural Landscapes. Society, Environment, History. Stockholm University Press

› Spor – nytt fra fortiden. NTNU Vitenskapsmuseet

› STAR: Science and Technology of Archaeological Research. Taylor & Francis Online

› Tidsskrift for kulturforskning. Novus forlag

› Tidsskrift for samfunnsforskning. Universitetsforlaget

› Tobias. Tidsskrift for oslohistorie. Oslo byarkiv

› Viking. Norsk Arkeologisk Selskap

› Åpent rom. Statsbygg

Referansedatabaser og biblioteksbaser (ikke fulltekst):

› Fortidsminneforeningens årbok 1961-2000 – Register over alle faglige artikler i årboka. Emne: Norsk kulturminnevern.

› Vitalis – Riksantikvarieämbetets bibliotek (Sverige).  Litteraturdatabase med bøker, tidsskrifter og artikler. Emner: Arkeologi, middelalderkunst og -arkitektur, numismatikk og kulturminnevern, med vekt på Sverige.

› BCIN – Bibliographic Database of the Conservation Information Network. Litteraturdatabase med bøker og artikler. Emner: Konservering og restaurering av kunst, arkitektur og museumsgjenstander. Internasjonalt.

› AATA online – Litteraturdatabase med artikler fra tidsskrifter og konferanserapporter. Emner: Konservering og restaurering av materielle kulturminner. Internasjonalt.

› ICOMOS Bibliographies -Litteraturoversikter (bibliografier) om vern av kulturminner, spesielt om verdensarv, utarbeidet av ICOMOS Documentation Centre.

› Oria – Søkemotor til alle norske universitets- og høyskolebibliotek og endel fagbibliotek. Hovedsakelig bøker og tidsskrifter, noen artikler. Inneholder også Riksantikvarens biblioteks samlinger.

› Biblioteksøk – Biblioteksbase for norske folkebibliotek og endel fagbibliotek (bl.a. noen som ikke søkbare i Oria). Bøker og tidsskrifter.

› Norart – Litteraturdatabase med artikler fra de største norske tidsskrifter og årbøker.

› Cristin – Database over forskningsresultater fra norske universiteter, høyskoler og instituttsektoren. Bøker, artikler m.m.

› JStore – Søkeportal for mer enn 12 mill. akademiske artikler, bøker m.m., innen alle fagfelt.

› Google Scholar – Søkemotor til vitenskapelig litteratur, papir og elektronisk, innen alle fagfelt. Bøker, artikler m.m.

› WorldCat – Søkeportal for mer enn 10 000 biblioteker over hele verden (men ikke Riksantikvarens bibliotek). Bøker, artikler m.m.

› KVK – Karlsruher Virtueller Katalog. Søkeportal for de fleste store biblioteksdatabaser i Vesten, f.eks. nasjonalbibliotek, Library of Congress m.fl. Hovedsakelig bøker og tidsskrifter.

Publisert: 3. desember 2019 | Endret: 4. april 2024