Nyheter

Brann i Dombås kirke

Det ble meldt om brann i Dombås kirke natt til torsdag. Kirken har nasjonal, kulturhistorisk verdi. Det meldes i norske medier at brannen i kirken har medført store skader.

Publisert: 20. februar 2020 | Endret: 30. januar 2024

Dombås Kirke Foto: Oddbjørn Sørmoen, Riksantikvaren

Dombås kirke ligger i Dombås sokn i Dovre kommune. NRK er blant dem som melder at brannen var slukket i morgentimene.

Les mer om brannen på NRK sine nettsider:

Om kirken

Dombås kirke er tegnet av arkitektene Magnus og Espen Poulsson. Magnus Poulsson har også tegnet altertavlen. Kirken ble innviet den 24. september 1939. Det er en korskirke med tårn over krysset. Kirken er murt av sparagmitt fra Gudbrandsdalen. Kirken er malt innvendig og inventaret er laget av lokale håndverkere.

Mer informasjons om kirken finner du på Kirkens arbeidsgiverorganisasjon sine nettsider:

Listeført

Dombås kirke er listeført. Det vil si at den er oppført på Riksantikvaren sin liste over kirker med nasjonal, kulturhistorisk verdi. Riksantikvaren er rådgiver i arbeidet med istandsetting og vedlikehold av listeførte kirker.

Både Riksantikvaren og Kirkens arbeidsgiverorganisasjon gir råd om brannsikring av kirker. Sentralt i dette arbeidet står kunnskapsheving og gode rutiner hos de som har ansvar for kirkene.

Kirkene er ikke bare viktige kulturminner. Ofte utgjør det sentrale samlingspunkt i tettsteder og byer, og stedet hvor man samler seg for å markere viktige begivenheter. I så måte får kirkebranner store konsekvenser, både med tanke på skadene på kulturhistoriske verdier og for de som opplever at deres kirke brenner.