Utvalgte kulturminner

Et marked for mangt

Markedet i Skibotn har vært møteplass for handel, sosialt og religiøst samkvem i flere hundre år. I dette samiske området har folk fra hele Nordkalotten møttes årlig helt fram til i dag.

Publisert: 1. juli 2021

Skibotn markedsplass Bilde fra Nord-Troms museum. Foto: Ørjan Bertelsen, Nord-Troms museum

Skibotn ligger i en fjordarm av Lyngenfjorden i Storfjorden kommune. Stedet hadde gjennom flere århundrer det største markedet i Nord-Troms, der kjøpmenn fra Norge, Sverige og Finland kom med varene sine. Markedet daterer seg muligens tilbake til 1500-tallet eller tidligere, og har fra 1800-tallet vært drevet på samme sted. I dag lever markedet videre som en handelsmesse, men fortsatt med fokus på multinasjonalitet og småskala husflidsprodukter.

Selve området gir et unikt innblikk i markedshistorien, som også var en viktig inngangsport til læstadianismen i Nord-Norge. Stedet ble valgt til kommunens tusenårssted i 2000.

Skibotn markedsplass Bilde fra Nord-Troms museum.
Foto Ørjan Bertelsen, Nord-Troms museum
Skibotn markedsplass Bilde fra Nord-Troms museum.
Foto Ørjan Bertelsen, Nord-Troms museum

Nord-Troms museum

Nord-Troms museum har i dag et av sine hovedanlegg på området der markedshandelen foregikk på 1800- og 1900-tallet. Plassen rommet tidligere en rekke store og små markedsbuer. Kun to av de originale buene er bevart i dag. Sammen med to rekonstruerte handelsboder danner disse museumsområdet.

Bilder

I Riksantikvarens digitale bildesamling finnes fotografier fra markedet som er tatt i 1915. Bildene er dagligdagse og folkelige (såkalte vernacular photography), og tatt av amatørfotograf Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer (1861–1931). Bildene ble gitt i gave til Riksantikvaren av Evi og Gunnar Fleischer i 1982. Her kan du se noen av bildene og lese mer om markedet i Skibotn.

På markedet ble det foretatt mang en god handel i det yrende folkelivet og i 1915 hadde de sågar et eget  "Grand Casino ".
Grand Casino På markedet ble det foretatt mang en god handel i det yrende folkelivet og i 1915 hadde de sågar et eget "Grand Casino ".
Foto Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer
Storfjord, Skibotn
Foto Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer
Storfjord, Skibotn
Foto Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer
Storfjord, Skibotn
Foto Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer
Storfjord, Skibotn
Foto Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer
Storfjord, Skibotn
Foto Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer
Storfjord, Skibotn
Foto Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer
Storfjord, Skibotn
Foto Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer