Aktuelt

Filmar

På denne sida finn du ei oversikt over ulike videomaterialet som er produsert for og av Riksantikvaren. Vi publiserer alt frå filmar om kulturminner til foredrag og webinar for kulturmiljøforvaltninga.

Facebook-sidene og Youtube-kanalen våre oppdaterast regelmessig med nye filmar. Følg oss gjerne her også!

Riksantikvartimen

Riksantikvartimen er Riksantikvaren sin eigen livesending. Her tek vi opp ulike tema knytt til kulturmiljø, kulturminne og landskap. Riksantikvartimen sendast live på Teams annakvar veke frå kl. 09-10. Opptak av sendinga finn du i denne spelelista. Sjå kalenderen på nettsidene våre for framtidige sendingar! 

For å sjå heile spelelista, klikk på ikonet med tre strekar øvst til høgre i vindauget under

Kulturmiljø, kulturminne og landskap.

Her finn du eit utval filmar som tek føre seg Riksantikvaren sitt mangslungne arbeid. Filmane er mynta på formidling og opplæring om den norske kulturarven.

For å sjå heile spelelista, klikk på ikonet med tre strekar øvst til høgre i vindauget under

Foredrag og webinar

I denne spelelista finn du ulike foredrag og webinar i regi av Riksantikvaren.

For å sjå heile spelelista, klikk på ikonet med tre strekar øvst til høgre i vindauget under

Publisert: 28. januar 2021 | Endret: 1. februar 2021