Hakavik kraftverk

Hakavik kraftverk i Øvre Eiker kommune er et komplett kraftverk fra 1920-tallet. Kraftanlegget er knyttet til elektrifisering av statsbanen.

Hakavik kraftverk
Hakavik kraftverk Foto: Riksantikvaren

Om kulturminnet

Hakavik kraftverk ble bygget i 1916-1922 for å forsyne Drammensbanen med strøm.

Hakavik kraftverk ligger på østsiden av innsjøen Eikeren. Vassdraget ble kjøpt av staten i 1914. Byggingen ble påbegynt i 1916 etter vedtak fra 1912 om å elektrifisere jernbanen. I utbyggingsperioden gikk det livlig for seg med streiker, slagsmål, vareknapphet, attentat, rasjonering og prisstigning. Tross dyrtid, verdenskrig og andre tumulter kom de første aggregatene i drift i mai 1922, og det fjerde og siste i mars 1936 da banestrekningen Drammen – Kongsberg ble elektrifisert.

Kraftstasjonsbygningen er tegnet av Sigurd Brænne. Som andre samtidige kraftverk er bygningsvolumet stort. Maskinsalen, stasjonens sentralrom, markeres med høye, rutete rundbuete vinduer. Østgavlen, mot innsjøen, har fortsatt tysk kamuflasjemaling fra 2. verdenskrig. Kamuflasjen skulle beskytte stasjonsbygget under krigen og understreker stasjonens viktighet for infrastrukturen på Østlandet. At kraftverket ble tatt av tyske flybårne tropper allerede 9. april 1940, understreker også hvilken betydning kraftverket ble ansett å ha.

Hakavik kraftverk
Hakavik kraftverk Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Hakavik kraftverk som Norges første, og Statkrafts eneste, kraftanlegg som kun produserer strøm til jernbanenettet.

Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, utomhus, samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter kraftstasjonsbygningen, driftshytte (mannskapsbrakke), fordelingsbasseng, garasje og vedskjul, lager, rørgate, smie og snekkerverksted, stasjonsområde, trallebane med drivverkshus
trallebane øvre stasjon og uthus til driftshytte.