Hamar jernbaneverksted fredet

Riksantikvaren fredet Hamar jernbaneverksted tirsdag 27. november. Dermed sikres et unikt kulturminne knyttet til jernbanedriften i Norge.

Hamar jernbaneverksted. Foto: Asgeir Spange Brekke Riksantikvaren
Hamar Jernbaneverksted Foto: Asgeir Spange Brekke Riksantikvaren

─ Vi har fredet mange stasjonsbygninger og jernbanebroer. Jernbanebygg knyttet til tekniske funksjoner og vedlikehold har ikke fått like stor oppmerksomhet. Derfor er fredningen av Hamar jernbaneverksted så viktig, sier riksantikvar Jørn Holme.

─ Hamar er, med Norsk jernbanemuseum, den flotte jernbanestasjonen og dette historiske verkstedsanlegget, Norges jernbanehovedstad. J

Verksteder og serviceanlegg er viktige brikker når jernbanens historie skal fortelles. Støttefunksjonene til jernbanesystemet har vært utsatt for forfall, riving, ombygging eller nedleggelse. Verkstedsanlegget på Hamar framstår som det mest komplette av de gjenværende, eldre verkstedsanleggene. På området står det også flere gamle trebygninger, blant dem en vognremissebygning fra begynnelsen av 1880-tallet. Traversene, skyvebroene som kan forflytte lokomotiver og annet materiell mellom ulike parallelle spor, er intakte.

Fredningen skal gi rom for en dynamisk utvikling og imøtekomme endrete brukskrav. Anlegget skal kunne fortsette med driftsfunksjon for jernbanen i overskuelig framtid, men også kunne tilpasses nye funksjoner og ny bruk på lengre sikt.Fredningen omfatter en rekke bygninger på verkstedstomta, som Ringstallen, Rørosbanestallen og verksteder. Dessuten inngår skinneføring fram til traverser, dreieskive, verksteder og lokomotivstaller i fredningen.

 • Fredningsår

  27.11.2012

 • Region

  Innlandet

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1880 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Verksted