Ressurser

Gamle veger og vegfar

en håndbok i vern og tilrettelegging. Håndboka ble første gang utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i 1994. I årene etterpå har vi fått ny kunnskap og mer erfaring med å vedlikeholde de gamle vegene, og om betydningen de har som ressurs. Statens vegvesen og Riksantikvaren har derfor gått sammen om å revidere og utvide håndboka med råd og hjelp til dem som ønsker å bevare, ta i bruk og sette i stand de gamle vegene.

Publisert: 20. januar 2022