Fredning

Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning

Kommunestyret i Vågan har behandlet fredningsforslaget for en mulig kulturmiljøfredning i Henningsvær, .

Dronebilde av Henningsvær
Henningsvær i Vågan, Lofoten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Kommunestyret ber om en gjennomgang og revidering av fredningsforslaget

Vågan kommune vedtok en betinget støtte til kulturmiljøfredningen av Henningsvær, og at fredningsforslaget gjennomgås og revideres etter behov, før det igjen legges fram for politisk behandling i kommunen.  Ett av punktene som må ses på, er balansen mellom vern og utvikling. I de kommende månedene vil Riksantikvaren i samarbeid med Vågan kommune og Nordland fylkeskommune arbeide videre med saken, før den på nytt legges fram for politisk behandling.

Fredningsprosessen er altså ikke over, og kommunen utsetter sin endelige behandling.

Du kan lese kommunestyrets vedtak på Vågan kommunes nettsider.

Riksantikvaren vil samarbeide med Vågan kommune og Nordland fylkeskommune

Kommunens vedtak betyr at Riksantikvaren vil arbeide videre med saken, og svare på kommunens innspill.

Dette vil vi forsøke å gjennomføre så snart som mulig for å unngå unødvendige utsettelser. Vi håper dette vil la seg gjøre i løpet av 2021, men det er lite sannsynlig at vi klarer å legge noe fram før sommeren.

Dette betyr at vi fremdeles vil kunne nå det opprinnelige målet om ferdigstilling av en eventuell fredningssak i 2022, med mindre kommunen sier nei til kulturmiljøfredning i den nye behandlingen. Da vil saken avsluttes, slik vi har understreket gjennom hele prosessen, og det blir ikke en fredning i Henningsvær.

En forlenget fredningsprosess har ingen praktiske konsekvenser i Henningsvær

All saksbehandling går som vanlig etter kommunens reguleringsplan, og man sender byggesøknader til kommunen.

Arbeid med fredningsforslag før ny kommunestyrebehandling

Kontaktperson

Jorun Aresvik Hals

E-post: jorhal@ra.no
Mobil:  982 02 810

Fotografier fra Henningsvær

På kulturminnebilder.ra.no finner du et bildealbum med bilder fra vakre Henningsvær opp gjennom tidene.

Disse kan benyttes gratis til ikke-kommersielle formål. Skal bildene publiseres skal de ikke bearbeides, og fotografen må krediteres. Les mer om lisensen ( CC BY-NC-ND ) i bildenes metadata.

Henningsvær: Storhagan Storhagan, Væreiergården
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær:
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær: Misværhola
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren

Invitasjon til folkemøte med streaming i Festiviteten og én til én-møte på Tobiasbrygga- 25.10.2020

Datoer og tidspunkter i fredningssaken

  • 30. september: Forslag til fredning sendes til høring og legges til offentlig ettersyn
  • 25. oktober: Folkemøte i Festiviteten
  • 26. oktober: Informasjon til kommunestyret og en til en-møte
  • Siste halvdel av november: En til en-møte
  • Første halvdel av desember: Påminnelse om at det pågår en høring
  • 7. januar 2021: Frist for å sende innspill

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 16. juli 2021