Fredning

Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning

Nå er forslag til fredning av Henningsvær kulturmiljø lagt til høring og offentlig ettersyn.

Dronebilde av Henningsvær
Henningsvær i Vågan, Lofoten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Frist for tilbakemelding er 7. januar 2021 

Henningsvær er et av landets største fiskevær. Fiske har vært en av de tre viktigste næringene i Norge sammen med landbruk og industri. Lofotfisket har og har hatt stor betydning nasjonalt sett, og Henningsvær forteller om denne historien. Derfor er Henningsvær foreslått fredet.

Formålet med den foreslåtte fredningen av Henningsvær kulturmiljø er kort sagt:

  •  å bevare stedet som en kilde til opplevelse og kunnskap om et av landets historiske viktigste fiskevær
  • å legge til rette for at Henningsvær fortsatt kan være og videreutvikles som et levende sted med boliger, fiske, handel og annen næringsvirksomhet.

Fra oktober og fram til 7. januar 2021 kan du sende innspillene du har til fredningsforslaget. Du kan spille inn hva du vil, og til både fredningsforskrift og forvaltningsplan. Etter at fristen har gått ut skal innspillene som har kommet inn vurderes og oversendes Vågan kommune, som vil ta stilling til fredningsforslaget i 2021.

Dine innspill er viktige. Høringen er din mulighet til å påvirke fredningsforslaget.  

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@ra.no Du kan også sende innspillet som brev til:

Riksantikvaren
Direktoratet for kulturminneforvaltning
Pb. 1483 Vika
0116 Oslo
Merk brevet eller e-posten med «Merknad fredningsforslag Henningsvær». Skriv tydelig om merknaden din er til forslag til forskrift eller til forvaltningsplanen og hvilket sidetall merknaden er tilknyttet.

Invitasjon til folkemøte med streaming i Festiviteten og én til én-møte på Tobiasbrygga- 25.20.2020

Viktige datoer og tidspunkter i fredningssaken fremover

  • 30. september: Forslag til fredning sendes til høring og legges til offentlig ettersyn
  • 25. oktober: Folkemøte i Festiviteten
  • 26. oktober: Informasjon til kommunestyret og en til en-møte
  • Siste halvdel av november: En til en-møte
  • Første halvdel av desember: Påminnelse om at det pågår en høring
  • 7. januar 2021: Frist for å sende innspill

Fotografier fra Henningsvær

På kulturminnebilder.ra.no finner du et bildealbum med bilder fra vakre Henningsvær opp gjennom tidene.

Disse kan benyttes gratis til ikke-kommersielle formål. Skal bildene publiseres skal de ikke bearbeides, og fotografen må krediteres. Les mer om lisensen ( CC BY-NC-ND ) i bildenes metadata.

Henningsvær: Storhagan Storhagan, Væreiergården
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær:
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær: Misværhola
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren

Kontaktperson

Jorun Aresvik Hals

E-post: jorun.aresvik.hals@ra.no
Mobil:  982 02 810

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 19. november 2020