Fredning

Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning

Nordland fylkesting har nå behandlet fredningsforslag for kulturmiljøfredning i Henningsvær. Fredningsforslaget går videre til sentral høring. 

Dronebilde av Henningsvær
Henningsvær i Vågan, Lofoten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Nordland fylkesting støttet fredningsforslaget
Nordland fylkesting behandlet fredningsforslaget for Henningsvær 6. desember 2021. Nordland fylkesting støttet Riksantikvarens forslag om fredning av Henningsvær kulturmiljø. Fylkestinget viser i sitt vedtak også til betydningen av å videreføre samarbeidet med Vågan kommune etter at fredningen vedtas.  

Fredningsforslaget er sendt på sentral høring
Fredningsforslaget er nå sendt på høring til sentrale høringsinstanser. Dette er departementer, direktorater, tilsyn og organisasjoner som kan ha interesse i saken. Eksempler på mottakere er Nærings- og fiskeridepartementet, Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Norges Handikapforbund og Fortidsminneforeningen. 

Du finner en full liste over mottakere av det sentrale høringsbrevet i brevet, her ser du også hvilke andre dokumenter som er lagt ved oversendelsen. 

Fristen for den sentrale høringen er satt til 25. februar 2022. 

Etter den sentrale høringen sender vi saken til Klima- og miljødepartementet
Når den sentrale høringen er over og eventuelle innspill og merknader er vurdert, sender Riksantikvaren fredningsforslaget til Klima- og Miljødepartementet (KLD). KLD tar da over saksbehandlingen fram mot vedtak av Kongen i statsråd.  

Riksantikvaren vil fortsatt informere om saken
Riksantikvaren vil informere om videre framdrift på denne nettsiden, til referansegruppen for fredningsprosjektet, og på Facebook-siden til Innbyggerforeningen i Henningsvær. 

Kontaktperson

Jorun Aresvik Hals

E-post: jorhal@ra.no
Mobil:  982 02 810

Fotografier fra Henningsvær

På kulturminnebilder.ra.no finner du et bildealbum med bilder fra vakre Henningsvær opp gjennom tidene.

Disse kan benyttes gratis til ikke-kommersielle formål. Skal bildene publiseres skal de ikke bearbeides, og fotografen må krediteres. Les mer om lisensen ( CC BY-NC-ND ) i bildenes metadata.

Henningsvær Storhagan Storhagan, Væreiergården
Foto Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær
Foto Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær Misværhola
Foto Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren

Informasjon om fredningsprosessen etter kommunestyrets behandling.

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 14. desember 2021