Fredning

Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning

Høsten 2018 ble det gjennomført et forprosjekt for en mulig kulturmiljøfredning i Henningsvær, og nå er fredningsprosessen startet. På denne siden finner du informasjon om fredningsprosessen, viktige beslutningsdokumenter og annen nyttig informasjon.

Dronebilde av Henningsvær
Henningsvær i Vågan, Lofoten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Høsten 2019 startet arbeidet med å utarbeide fredningsforslag for en mulig kulturmiljøfredning i Henningsvær. Arbeidet skjer i samarbeid med Henningsvær innbyggerforening, Vågan kommune og Nordland fylkeskommune. Mange av innbyggerne i Henningsvær har også bidratt med innspill. Arbeidet nærmer seg nå slutten. I september planlegger Riksantikvaren å sende fredningsforslaget på høring. I løpet av de tre etterfølgende månedene kan du komme på folkemøte, en-til-en-møte og sende inn dine merknader. Etter dette skal merknadene som kommer inn vurderes og Vågan kommune vil ta stilling til fredningsforslaget i 2021.

Dine innspill er viktige og du har fremdeles anledning til å ta kontakt. Ring oss på +47 982 02 810, eller send e-post til jorun.aresvik.hals@ra.no . Du kan og bruke anledningen å snakke med oss i august, når Riksantikvaren er tilbake igjen i Henningsvær.

Lurer du på hvordan et fredningsforslag ser ut? Du kan se forslag til forskrift og forvaltningsplan for Skudeneshavn kulturmiljø her

Fredningsprosessen for Henningsvær

Viktige datoer og tidspunkter i fredningssaken fremover

  • 30. september: Forslag til fredning sendes til høring og legges til offentlig ettersyn
  • 25. oktober: Folkemøte i Festiviteten
  • 26. oktober: Informasjon til kommunestyret og en til en-møte
  • Siste halvdel av november: En til en-møte
  • Første halvdel av desember: Påminnelse om at det pågår en høring
  • 7. januar 2021: Frist for å sende innspill
Henningsvær: Storhagan Storhagan, Væreiergården
Henningsvær:
Henningsvær: Misværhola

Kontaktperson

Jorun Aresvik Hals

E-post: jorun.aresvik.hals@ra.no
Mobil:  982 02 810

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 14. september 2020