EØS-midlene

Tsjekkia

Tsjekkia er en rik kulturnasjon i sentrum av Europa, som det alltid er en fryd å besøke. Og landet er mer enn Praha, som det kan være vanskelig å rive seg løs fra. I det nye kulturprogrammet er fokus på kulturminner av lokal og regional betydning, gjerne i de mindre utviklede delene av landet. Som i Norge er utfordringen å finne en passende bruk som kommer de lokale til gode.

Praha Utsikt over Praha Foto: Julia Solonina, Unsplash

Om programmet

Hele 28 millioner euro er satt av til det tsjekkiske kulturprogrammet, og 21,8 millioner euro er øremerket prosjekter som skal revitalisere kulturarv. Disse prosjektene skal inkludere lokalbefolkningen i å ikke bare restaurere kulturminner, men også gi de restaurerte byggene nye funksjoner i og for lokalsamfunnet, f.eks. som samfunnshus, kulturhus, eller lokaler for næringsliv.

Pruhonice-parken i Tsjekkia er en av verdens eldste alpin-hager og står i dag på UNESCOS verdensarvliste. Den historiske hagen var imidlertid i dårlig stand og var delvis forsvunnet, med støtte fra EØS-midlene og i samarbeid med Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, ble hageanlegget restaurert.
Pruhonice Park Pruhonice-parken i Tsjekkia er en av verdens eldste alpin-hager og står i dag på UNESCOS verdensarvliste. Den historiske hagen var imidlertid i dårlig stand og var delvis forsvunnet. Med støtte fra EØS-midlene og i samarbeid med Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, ble hageanlegget restaurert. Foto: Pruhonice Park, https://www.pruhonickypark.cz/

Samarbeid med Norge

Tsjekkia har en svært rik industrihistorie. Riksantikvaren ønsker derfor at særlig norske aktører innen forvaltning av teknisk-industrielle kulturminner deltar i prosjekter på dette temaet.

Utlysninger

Den første utlysningen var på 18,8 millioner euro, og skal finansiere restaurering og revitalisering av faste og løse kulturminner.

Utlysningen er nå stengt.

Kommende utlysning

Den andre utlysningen vil gi midler til mindre prosjekter og kun fokusere på revitalisering og bruk av kulturminner som allerede er i god stand. Denne utlysningen kommer i 2021.

Mange norske aktører er allerede godt i gang med å utvikle felles prosjektsøknader med tsjekkiske partnere, men det er fortsatt mulig å henge seg på for andre. Ta kontakt med oss på eeagrants@ra.no dersom du ønsker hjelp til å finne en tsjekkisk partner!

Det tsjekkiske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 28.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 19.400.000

Status

Reisestøtte
Lyst ut høsten 2019, stengt

Partnermatchingseminar
28.-30. november 2018 – gjennomført
27.-29. mai 2019 – gjennomført

Prosjektmidler
Utlysning 1: våren 2020, stengt
Utlysning 2: forventes i 2021

Kontakt

Vegard Berggård
Seniorrådgiver

vebe@ra.no

Publisert: 1. april 2020 | Endret: 14. desember 2020