Verdensarv

Vestnorsk fjordlandskap

Verdensarven Vestnorsk fjordlandskap omfatter Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Vestland.

Styvi gard ved sjøkanten i Nærøyfjorden er ein del av Verdsarven Vestnorsk fjordlandskap. Foto: Trond Taugbøl Riksantikvaren
Styvi Gaard ved sjøkanten i Nærøyfjorden er ein del av Verdsarven Vestnorsk fjordlandskap. Foto: Trond Taugbøl, Riksantikvaren

Om Vestnorsk fjordlandskap

De to spektakulære fjordområdene ligger 120 km fra hverandre og er eksempler på klassiske fjordlanskap i geologisk betydning. De viser utviklingen av landskapet fra siste istid og frem til i dag. Begge områdene er eksempler på unge, aktive isbrelandskap.

Spor i landskapet viser at fjordområdene har vært brukt av mennesker siden isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden. På små flater langs fjordene ligger det gårdsbruk og på fjellhyllene over fjorden ligger det fjellgårder. De fleste av disse er nå fraflyttet.

Gårdene ligger på steder som gir vern for snø- og steinras. Bosettingene viser at det har vært drevet et nøysomt jordbruk tilpasset en farefull, men samtidig rik natur. Flere av dalene i fjellet har setre.

Områdene er lite påvirket av mennesker. Utenfor tettbygde strøk er det få synlige tekniske inngrep, som for eksempel kraftledninger mellom breer, snaufjell og fjorder. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er derfor de største urørte fjordlandskapene i Norge

Verdensarv

Vestnorsk fjordlandskap ble innskrevet på verdensarvlisten i 2005.

Se deg rundt i Geirangerfjorden

Bla i bilder fra Vestnorsk fjordlandskap

Bilde av Geirangerfjorden er en del av Vestnorsk fjordlandskap, som er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Ludovic Péron via Wikimedia Commons.
Geirangerfjorden: Geirangerfjorden er en del av Vestnorsk fjordlandskap, som er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste.
Foto: Werner Harstad Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no
Vestnorsk Fjordlandskap:
Vestnorsk Fjordlandskap:

Publisert: 12. februar 2020 | Endret: 17. februar 2020