Faglig forum for fartøyvern

Hardanger fartøyvernsenter Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Velkommen til faglig forum for fartøyvern

Tid: 27. – 29. september

Sted: Hardanger fartøyvernsenter, Norheimsund

Riksantikvaren inviterer til stormøte for fylkeskommunenes ansatte som arbeider med fartøyvern. Formålet med samlingen er kompetanseheving og faglig utvikling, samt å ristes sammen som fagmiljø og bli bedre kjent. Denne gangen lar vi det saksbehandlingstekniske ligge, og konsentrerer oss om fartøyene. Sammen med dyktige fagfolk fra fartøyvernsentrene skal vi lære om, se på, ta på og diskutere båter i to dager til ende. Målsettingen er å gi deltakerne en oversikt som kan brukes til å forstå den regionale verneflåten.

Målgruppe: fylkeskommunenes ansatte som arbeider med fartøyvern.

Spørsmål og påmeldinger til Tuva.Lokse@ra.no

Program:
Fagleg forum for fartøyvern

Fastsatt

man 27
Kl 13:00 september
2021
ons 29
Kl 10:00 september
2021