Fagseminar

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturmiljø

Odda Smelteverk. Fram til nedlegginga i 2003 heldt produksjonen av cyanamid fram i dei opphavlege bygga frå tidleg 1900-tal, for si tid svært moderne industribygg med skjelettkonstruksjon i armert betong eller stål, og vegger utmura med tegl. Dei tidlegaste bygga er prega av eit tradisjonelt historiserande formspråk med vektlegging av dekor, medan fleire av bygga frå utvidinga av fabrikken i 1912 har eit meir moderne og funksjonsretta preg. Her ser vi skaltaket (bygg 54), inkl. knuse- og omlastingsstasjoner (bygg 55 og 56). Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturmiljø – hold av dato

Riksantikvaren inviterer til «TIK-seminar» den 13.-14.juni 2023 på Odda smelteverk. Tema for årets seminar er «Tilstandsregistrering av tekniske og industrielle kulturminner». Seminaret vil også legge opp til en praktisk del med en tilstandsregistrering i felt.

Riksantikvaren inviterer årlig til seminar om tekniske og industrielle kulturmiljø. Til seminaret inviteres eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner, fylkeskommunene, øvrige samarbeidspartnere og interessenter. Hensikten med seminaret er å styrke kompetansen innenfor fagfeltet tekniske og industrielle kulturmiljø.

Nærmere informasjon og foreløpig program kommer ila april og legges ut på denne siden. Seminaret er åpent for alle, men den enkelte må dekke reise og overnatting selv.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.

Fastsatt

tir 13
Kl 09:00 juni
2023
ons 14
Kl 16:00 juni
2023