Utviklingsnett

Sirkulær fremtid for kulturminner, kulturmiljø og landskap

Skudeneshavn Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer med dette til fagseminaret “Sirkulær fremtid for kulturminner, kulturmiljø og landskap”.

 

Seminaret vil foregå fysisk på Månefisken i Oslo, og vil også bli strømmet.

 

På seminaret vil du få høre om hvordan sirkulær økonomi forstås og brukes i kulturmiljøforvaltningen. Vi vil også drøfte den grønne omstillingen og mulighetene som ligger i sirkulær forvaltning av kulturminner, kulturmiljø og landskap. Foredragsholderne vil formidle hvordan det jobbes strategisk med tema på overordnet nivå og hvordan kunnskapen brukes i planlegging, forvaltning og utvikling.

Programmet ser du her. Du kan melde deg på i skjemaet under, enten til fysisk deltakelse eller til å få tilsendt strømmelenke for digital deltakelse. Påmeldingsfrist: 1. juni.

Bekreftelse på påmelding blir sendt ut etter at fristen har gått ut.

Påmelding Utviklingsnett 9. juni
Huk av for om du ønsker å delta fysisk på Månefisken i Oslo, eller om du ønsker å delta digitalt og få strømmelenke tilsendt på e-post.
Allergier er bare aktuelt hvis du skal delta fysisk på Månefisken.

Fastsatt

tor 9
Kl 09:00 juni
2022
tor 9
Kl 16:00 juni
2022