Sirkulær fremtid for kulturminner, kulturmiljø og landskap

Skudeneshavn Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer med dette til fagseminaret «Sirkulær fremtid for kulturminner, kulturmiljø og landskap».

 

Seminaret vil foregå fysisk på Månefisken i Oslo, og vil også bli strømmet.

 

På seminaret vil du få høre om hvordan sirkulær økonomi forstås og brukes i kulturmiljøforvaltningen. Vi vil også drøfte den grønne omstillingen og mulighetene som ligger i sirkulær forvaltning av kulturminner, kulturmiljø og landskap. Foredragsholderne vil formidle hvordan det jobbes strategisk med tema på overordnet nivå og hvordan kunnskapen brukes i planlegging, forvaltning og utvikling.

Programmet ser du her.

For å delta digitalt bruk denne lenken torsdag kl. 09:00: https://vimeo.com/event/2188395/4ad5f0d404

Fastsatt

tor 9
Kl 09:00 juni
2022
tor 9
Kl 16:00 juni
2022